Bezpečnost potravin

Titosan – antimikrobiální povrch ke zlepšení hygieny v potravinářském průmyslu

Vydáno: 14. 10. 2011
Autor: Ing. Iva Hvízdalová

Výzkumný projekt vývoje účinných trvalých antimikrobiálních nátěrů na povrchové plochy k usnadnění čištění potravinářských provozů.

Výzkumný projekt vývoje účinných trvalých antimikrobiálních nátěrů na povrchové plochy měl za cíl zlepšení hygieny výrobních prostor, kde je nutno zachovat přísné hygienické předpisy a kde může dojít ke kontaminaci povrchových ploch.
Vysoké požadavky na hygienu se vztahují zejména na oblast zpracování potravin nebo výrobu léčiv, ale i na nemocniční prostředí. Při tom si lze snadno představit, že se těmito antimikrobiálními vrstvami dá pokrýt veškeré vnitřní zařízení výše uvedených provozů (např. obklady stěn, skříně, pracovní plochy nebo kryty balicích linek atd.).
Zejména v oblasti technologických a strojních zařízení mohou funkční povrchy s relativně malými náklady zlepšit, resp. zjednodušit, čistící proces, což se může příznivě projevit na všech úrovních pracovních postupů.
Záměrem výzkumného projektu s názvem Titosan bylo, za využití nanotechnologie, vyvinout a následně vyhodnotit prototyp antimikrobiálního nátěru, který je založený na oxidu titaničitém jako fotokatalyzátoru a polyaminosacharidu chitosanu. Vedle mikrobicidního účinku by měl nový nátěr příznivě ovlivnit průmyslový čisticí proces a současně by měl prokazovat i vysokou chemickou a mechanickou odolnost, včetně zajištění dlouhodobé funkčnosti ošetřeného povrchu. Oxid titaničitý v kombinaci se světelným zdrojem vytváří ekologické a přitom pro mikroorganismy škodlivé prostředí, které je inaktivuje a tím může snížit riziko kontaminace.
 
Fleischwirtschaft, 2011, 91, č. 8, s. 34-37 ISSN 0015-363X
Beschichtung vereinfacht die Reinigung