Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce 10. 5. 2004

Vydáno: 27. 5. 2004
Autor:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce se důrazně ohrazuje proti výpadům společnosti JSG Food s.r.o. Tisková zpráva tiskové mluvčí RNDr. D. Kolejkové

text / začátek

dělící čára / začátek dělící čára / konec

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se důrazně ohrazuje proti výpadům ze strany společnosti JSG Food, s.r.o., Radobyčice, které byly publikovány jako placený inzerát na stránkách MF Dnes 7.května 2004.

Firma tímto inzerátem naprosto neadekvátně reaguje na jednoznačná zjištění inspekce ověřená ve dvou nezávislých akreditovaných laboratořích.

Platné právní předpisy jasně stanovují požadavky na med, do něhož je naprosto nepřípustné dodávat jakékoli přídavky. Výsledky laboratorních rozborů přitom jednoznačně  prokázaly u šesti ze sedmi odebraných vzorků medů přídavky cukrů. Společnost JSG Food, s.r.o. jako ten, kdo výrobky uvádí na trh, se nemůže zbavit zodpovědnosti nejen za jejich bezpečnost, ale i za jejich pravost bez ohledu na to, zda přídavky do medu vpravila sama či nikoli. Proto tvrzení společnosti, že medy nakoupila v zahraničí a netestovala je na přídavky sirupů, není v daném případě určující a nemůže obstát.

Je nejen v kompetenci SZPI, ale i v jejich povinnostech, aby o výsledcích kontrol informovala spotřebitelskou veřejnost, a to zejména s ohledem na její zájmy. Inspekce ke zveřejňování těchto informací přistupuje vždy s nejvyšší zodpovědností a po detailním zvážení všech skutečností.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce se ostře ohrazuje vůči tvrzení, že publikování výsledků jejich kontrol je tendenční a má za cíl „poškodit některého ze soutěžitelů na trhu“, či dokonce že tak činí v zájmu nekalého konkurenčního boje. Za naprosto absurdní, nehorázné a vykonstruované považuje inspekce výrok společnosti JSG Food, s.r.o, který naznačuje údajné propojení úřadu s politickými činiteli.

Prioritou činnosti SZPI vždy byla a je ochrana spotřebitele, a to nejen z hlediska bezpečnosti potravin, ale také z hlediska jeho ochrany před falšovanými výrobky. Stejný princip je již po léta respektován v zemích Evropské unie a není důvod, aby právě SZPI přistupovala ke klamání spotřebitele jinak.

Zpracoval: RNDr. Daniela Kolejková, CSc. – tisková mluvčí SZPI, tel: +420-542426633