Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR

Vydáno: 18. 12. 2003
Autor:

Autor: tiskový mluvčí Ing.J.Duben

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,
e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz

TISKOVÁ  ZPRÁVA 17. 12. 2003

Uznání ČR jako země některých nákaz prosté je na dobré cestě
Státní veterinární správa ČR usiluje ještě před vstupem do EU o uznání naší republiky jako země prosté některých nákaz hospodářských zvířat. Jde o tuberkulózu skotu, brucelózu skotu, leukózu skotu, Aujeszkyho nemoc prasat a brucelózu malých přežvýkavců.
Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy, dnes jednal v Bruselu o těchto problémech se zástupci DG SANCO (Generální ředitelství Zdraví a ochrany spotřebitele Evropské komise). Všechny požadované podklady již naše státní veterinární správa do Bruselu předložila a podle sdělení šéfa naší státní veterinární správy nic závažného nestojí v cestě, abychom byli uznáni jako země těchto vyjmenovaných nákaz prostá. Je to uznání výborné úrovně našeho veterinárního dozoru.
Na základě požadavků představitelů DG SANCO ještě Státní veterinární správa ČR doloží některé doplňující informace a tato záležitost bude projednávána na příštím zasedání v Bruselu ve dnech 13. a 14. ledna 2004.
Tyto naše požadavky předestřel v Bruselu Josef Holejšovský spolu se svými kolegy, ředitelem odboru ochrany zdraví Josefem Vitáskem a vedoucím oddělení ochrany zdraví zvířat Zbyňkem Semerádem.
Uznání naší republiky jako země vyjmenovaných nákaz  prosté bude uznáním nejen dobré úrovně státního veterinárního dozoru a Státní veterinární správou uplatňovaných ozdravných programů, ale i dobré práce chovatelů hospodářských zvířat.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz