Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 9. 9. 2004

Vydáno: 9. 9. 2004
Autor:

Hmyz to má na jatkách těžké . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

 

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Je samozřejmě možné, že třeba na jatkách nebo v provozech zpracovávajících potraviny živočišného původu lze potkat mouchu, mělo by to však být setkání spíše náhodné.

 

Hmyz nemá v potravinářských provozech na růžích ustláno, protože jsou-li dodržovány přísné veterinárně hygienické předpisy, nenalézá podmínky pro to, aby se mohl množit. V celé řadě provozů je udržována nižší teplota a pravidelně se koná desinsekce a samozřejmě též desinfekce a taktéž deratizace (zaměřená na hlodavce).

 

V podstatě i úroveň dodržování těchto veterinárně zoohygienických předpisů ve zpracovatelských závodech bude zajímat dva „evropské“ inspektory z Potravinového a veterinárního úřadu (Food and Veterinary Office), kteří navštíví ČR ve dnech 18. až 22. října.

 

Zcela jistě tato inspekce navštíví kraj středočeský a plzeňský a Prahu. Nelze vyloučit, že nenavštíví provozy i v jiných místech. Provozy, které prověří, si inspektoři vyberou až po příjezdu sami.

 

Státní veterinární správa ČR ústy svého ústředního ředitele Josefa Holejšovského i při této příležitosti zpracovatele upozorňuje, že se ty provozy, které byly při uplynulých kontrolách shledány v pořádku, nemohou spoléhat na to, že se nic nemůže stát, a že do budoucna nemusejí již nic ani opravovat, ani vylepšovat.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.