Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 9. 6. 2004

Vydáno: 9. 6. 2004
Autor:

Nepropuštěné potraviny do koše! Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

 

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Přiletí-li na česká letiště s mezinárodním statutem cestující z nečlenské země s produkty živočišného původu, které nebudou na území ČR, tudíž i do EU propuštěny, musí je zanechat na místě. Mezinárodní statut má u nás 24 letišť. Produkty živočišného původu posuzují orgány celní správy. Je tomu tak proto, že veterinární dozor je pouze na pohraniční veterinární stanici v Praze Ruzyni. V případě jakýchkoli nejasností mohou orgány celní správy dotyčného letiště kontaktovat místně příslušnou krajskou veterinární správu k dořešení případného problému.

Stejný postup je praktikován na všech mezinárodních letištích států Evropské unie a řídí se Nařízením Komise č. 745/2004 ze dne 16. 4. 2004. Ze Směrnice 97/78/ES vyplývá, že žádná zásilka pocházející ze třetí země nesmí být dovezena do EU bez odpovídající veterinární kontroly a že zásilky jsou dováženy do EU přes stanoviště hraniční kontroly. To se za určitých podmínek netýká dovozu produktů pro osobní potřebu, nicméně pohraniční kontroly jednotlivých členských států jsou oprávněny kontrolovat i tyto neobchodní „zásilky“. To znamená, že orgány celní správy musejí kontrolovat, zda cestující z nečlenských zemí dodržují pravidla EU.

Jde totiž o to eliminovat všechna rizika, aby se na území členských států nedostaly například potraviny živočišného původu, které mohou ohrozit zdraví lidí nebo i zvířat, i kdyby šlo o potraviny pro vlastní potřebu. Jde mimo jiné zejména o země, kde je hlášen výskyt slintavky a kulhavky, popřípadě jiných nebezpečných nákaz.

Proto je nutné na vstupních místech do EU, v našem případě na letištích s mezinárodním statutem, informovat cestující ze třetích, tj. nečlenských zemí, o případných omezeních pro veterinární produkty živočišného původu. Musejí tak činit i provozovatelé mezinárodní přepravy.

To všechno vychází například ze smutných zkušeností, které učinili ve Velké Británii, kam byla nelegálními dovozy masa před několika lety zavlečena slintavka a kulhavka a způsobila ohromné národohospodářské ztráty.

Státní veterinární správa ČR upozorňuje na toto Nařízení komise č. 745/2004 ze dne 16. 4. 2004, které nabylo účinnosti od 1. 5. 2004, aby ti, kdo cestují ze třetích zemí počítali s odpovídající kontrolou na letištích, tj. i s tím, že veterinární zboží ze třetích zemí může být zabaveno a může být přikročeno i k udělení pokuty. Proto je vhodné, aby se cestující informovali předem o možných omezeních u svých mezinárodních přepravců.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.