Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 7. 9. 2005

Vydáno: 7. 9. 2005
Autor:

Aviární influenza – více pozornosti monitoringu . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Na včerejším avizovaném zasedání v Bruselu se jednalo opět o aviární influenze, neboli o ptačí chřipce, která je sice Evropě vzdálená, nicméně za určitých okolností by ji mohla ohrozit.

 

Asi hlavním závěrem z jednání a tudíž i stanoviskem Evropské komise je to, že EU je schopna včas přijmout odpovídající opatření, která by se pochopitelně týkala všech členských států, samozřejmě za předpokladu reálného nebezpečí. V současné době přímé nebezpečí nehrozí.

 

S ohledem na případné obrovské ztráty a i možné ohrožení zdraví lidí je však potřeba posílit monitoring – rozumí se tím zvýšit sledování pasivní i aktivní. Veterinární autority členských států mají za úkol více monitorovat na jedné straně zdravotní stav drůbeže a v zajetí chovaných ptáků a na druhé straně i zdravotní stav volně žijících ptáků. Výsledky monitoringu se pak předávají Evropské komisi do Bruselu.

 

Pro ČR toto znamená v rámci uskutečňovaného rutinního monitoringu zdravotního stavu zvířat věnovat pozornost vyšetřování právě na ptačí chřipku, a to jak v chovech drůbeže, tak vyšetřování v karanténních střediscích, kterých má naše republika 13, a rovněž vyšetřování volně žijících ptáků. Zde půjde především o kachny divoké a o ptáky uhynulé. Určitě se nepočítá se speciálními odchyty za účelem odběru vzorků, potřebné vzorky pro vyšetření se budou odebírat při kroužkování ptáků ve spolupráci s ornitologickými organizacemi.

 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.