Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 3. 9. 2004

Vydáno: 3. 9. 2004
Autor:

Vyšetřených krav přibývá . Zpráva tiskového mluvčího In. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

K 31. srpnu bylo u nás od počátku roku 2001 vyšetřeno celkem 635 767 vzorků mozku skotu a na toto množství bylo zjištěno 14 nemocných kusů. V letošním roce to bylo 135 730 a z nich bylo 6 nemocných. Poslední případ je z 27. 8. v ZD Hrejkovice.

 

Většinou jde o zvířata narozená kolem poloviny devadesátých let, kdy se předpokládá, že mohlo v Evropě dojít ke kontaminaci krmiva pro skot závadnými masokostními moučkami. A to přesto, že se u nás již od roku od roku 1991 masokostní moučky do krmiv skotu nesměly používat. Ke kontaminaci mohlo dojít nepřímo či nedopatřením v mísírnách krmiv nebo u chovatele. O čím mladší ročníky skotu jde, tím riziko nakažení klesá. Lze tedy očekávat, že v budoucnu toto nebezpečné a zákeřné onemocnění skotu – bovinní spongiformní encefalopatie – neboli BSE, vymizí.

 

Uvažovat, kdy k tomu dojde, je podle Josefa Holejšovského, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, zatím předčasné.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.