Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 3. 11. 2005

Vydáno: 3. 11. 2005
Autor:

Vyhodnocení kontrolní akce „GRIL“ . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190, e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

V měsíci říjnu proběhla mimořádná kontrolní akce Státní veterinární správy, pracovně nazvaná „GRIL“. Veterinární inspektoři v celé ČR prověřovali zejména zacházení se surovinami a potravinami živočišného původu, které se používají zejména při výrobě masných polotovarů.

 

Z průběžných výsledků vyplynulo, že ze 124 již vyšetřených vzorků neodpovídalo 9 předepsaným mikrobiologickým požadavkům a to u výrobků pocházejících ve dvou případech z prodejen Maso Novák a Delvita, a po jednom případu z obchodu Hypernova, Tesco, Billa a Zimbo Czechia. Ve třech případech bylo prokázáno, že množství jedlé soli ve výrobku neodpovídalo údajům na obalu.

 

Celkem bylo do konce října uskutečněno 307 fyzických kontrol, přičemž ve 262 případech inspektoři odebrali vzorky k laboratornímu vyšetření.

 

Nejvíce nedostatků bylo zjištěno v deklaraci údajů na obale pro spotřebitele, a to ve 42 případech. Nejvíce v prodejnách Tesco – 7 a Carrefour – 6, Spar-Interspar – 6, Zimbo – 5 a Ahold-Hypernova – 5. To znamená, že šlo o neúplné údaje, především pokud se týkalo údajů o složení použité kořenící směsi.

 

Nedostatků v nakládání s neprodanými potravinami bylo 14, nejvíce v prodejnách Ahold-Hypernova – 4 a Procházka – 3. To znamená, že buď nebyly stanoveným způsobem vyřazeny z oběhu, skladovány, popřípadě likvidovány (např. zboží s prošlou dobou použitelnosti), anebo s nimi bylo zacházeno neodpovídajícím způsobem (např. u potravin s prošlým datem minimální trvanlivosti).

 

Při nakládání s potravinami určenými k vrácení bylo zjištěno 8 nedostatků, šlo v podstatě o pochybení při jejich třídění, skladování a dalším zacházení.

 

A při nakládání s vedlejšími živočišnými produkty zjistili veterinární inspektoři celkem 25 pochybení. V tomto případě bylo nejvíce nedostatků v prodejnách Delvita – 5 a Ahold -Hypernova též 5. Zde šlo především o nedostatky při způsobu skladování, označování a o nedostatky administrativní – špatný způsob předávání těchto produktů asanačnímu podniku.

 

Ve všech případech veterinární inspektoři nařídili nápravná opatření a jsou zahajována správní řízení za účelem vydání závazného pokynu k odstranění zjištěných nedostatků nebo pro uložení pokuty. Všichni provinilci mohou počítat s následnými kontrolami. Určitě je vhodné dodat, že smyslem a cílem státního veterinárního dozoru je dbát na to, aby potraviny a suroviny živočišného původu byly zdravotně nezávadné.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.