Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 28. 4. 2004

Vydáno: 28. 4. 2004
Autor:

Kurzy pro přepravce zvířatZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

Státní veterinární ústav Praha zahájil  ve svém školicím středisku v Praze 6 – Lysolajích, Sídlištní 136/24 cyklus dvoudenních odborných kurzů pro získání osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce přepravujícího zvířata podle § 8k odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 77/2004 ze dne 13.4.2004, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb. – úplné znění zákon č. 149/2004 Sb.) a v souladu s vyhláškou č. 193/2004 Sb. o ochraně zvířat při přepravě ze dne 13.4.2004.

 

Tato prováděcí vyhláška ukládá zabezpečení odborné přípravy k získání osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce školicím pracovištím, které mají udělenou akreditaci uživatelského zařízení Ústřední komisí pro ochranu zvířat.

 

Tuto akreditaci mají zatím pouze níže uvedená pracoviště:

 

         Státní veterinární ústav Praha – Školicí středisko

         Institut celoživotního vzdělávání a informatiky – VFU Brno

         Střední odborná škola veterinární – Hradec Králové

         INPROF – MVDr. Prokop – České Budějovice

         Školicí středisko MVDr. Foitová – Brno

 

Státní veterinární ústav Praha pořádá ve svém školicím středisku kurzy v těchto termínech:

 

29. – 30.4.2004      již obsazeno

10. – 11.5.2004      již obsazeno

24. – 25.5.2004

26. – 27.5.2004

 

Další termíny kurzů organizovaných v SVÚ Praha budou zveřejněny neprodleně  po schválení.

 

Informace o konání kurzů poskytne:

 

– vedoucí školicího střediska SVÚ Praha – pan Ing. Vladimír Stejskal

   tel. 220 923 128

 

Informace o obsahu kurzů poskytne:

 

  MVDr. Jiří Dousek           tel. 485 107 696

  MVDr. Aurika Smolová –  tel. 227 010 151