Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 27. 4. 2006

Vydáno: 27. 4. 2006
Autor:

Je nebezpečnější mladá nebo stará ? Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Pro zkušeného chovatele dobytka není následující varování zřejmě ničím novým, přesto je vhodné je vyslovit.

 

Na jaře může chovanému skotu způsobit nejen alimentární problémy jak mladá čerstvá píce, tak i stará – zejména siláž nebo senáž z loňska.

 

Vezměme to ale popořadě. První čerstvá píce by měla být zkrmována s dostatkem suchého krmení, protože skot potřebuje k trávení ve svém složitém trávicím ústrojí, aby se zde pomnožila potřebná mikroflóra. Je-li čerstvá píce před krmením uložena v silnější vrstvě, může dojít též k jejímu zapaření. Potom se v bachoru vytvoří nadměrné množství plynu, které lze eliminovat veterinárními léčivy, v krajním případě je třeba přikročit k trokarování – vypuštění plynu stěnou bachoru. To však může provést jen odborník.

 

Vyhnat dobytek ze stájí na pastvu, to by mohlo mít za následek dočasné onemocnění pastevní tetanií. Při přechodu na zelené krmení je třeba posupovat pozvolna a zvykat zvířata na změnu krmení.

 

Pokud ještě některým chovatelům zbyla siláž anebo senáž z loňského roku, je potřeba věnovat pozornost její kvalitě. S teplým počasím dochází rychleji k rozkladným procesům, může dojít ke zvrhnutí konzervujícího mléčného kvašení, což se může projevit jak na zdravotním stavu, tak na kvalitě nadojeného mléka.

 

Proto je na místě na tato rizika upozornit.  Je to úkol pro krmiváře zemědělských podniků, ale i pro orgány státního veterinárního dozoru, které kontrolují kvalitu vykupovaného mléka.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.