Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 26. 7. 2006

Vydáno: 30. 7. 2006
Autor:

Než nastanou deště . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
Než dojde ke kýženému ochlazení, na to si asi budeme muset podle meteorologů ještě aspoň měsíc počkat. Proto je vhodné připomenout některá rizika, která horka znamenají pro potraviny a co to znamená pro orgány státního veterinárního dozoru.
 
Zkušené hospodyně dobře vědí, že se velmi snadno kvůli horku „zkazí“ zejména čerstvé maso, mléčné výrobky, proto ví, že je potřeba přepravu takovéhoto zboží domů zkrátit a používat nejlépe izolačních tašek.
 
Pro orgány státního veterinárního dozoru velká současná vedra jsou signálem pro zvýšené kontroly přepravců, zda i oni přepravují snadno se kazící suroviny a potraviny živočišného původu tak, jak se má. Zejména, zda dodržují stanovenou teplotu pro přepravu.
Při této příležitosti považujeme vhodné upozornit zejména na rizika pro přepravu a prodej vajec.
 
Podmínky stanoví veterinární legislativa. Lze z ní přímo ocitovat, z oddílu X kapitoly I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004: Vejce musejí být:
– počínaje výrobním závodem až do prodeje spotřebiteli čistá, suchá, bez cizorodého zápachu, účinně chráněná proti otřesům a přímému slunečnímu světlu,
skladována a přepravována pokud možno při stálé teplotě, která nejlépe zaručuje jejich jakost z hygienického hlediska,
  dodána spotřebiteli nejpozději do 21 dnů po snášce.
 
Vejce se ukládají při nekolísavé teplotě od 5o C do 18o C, a při relativní vlhkosti 70 až 75 %.
 
Tyto skutečnosti též SVS ČR připomíná všem krajským veterinárním správám. Zatím lze říci, že orgány státního veterinárního dozoru nezaznamenaly taková pochybení, která by ohrozila zdraví spotřebitelů.
 
Nicméně považujeme za vhodné spotřebitele upozornit na to, že by v každém případě měli být při nákupu potravin živočišného původu obezřelí, zejména na tržištích, kde je riziko vždy větší. Aby prodej probíhal tak, jak má, i na to dozírají inspektoři příslušných dozorových orgánů. Připomínáme, že například prodej vajec u silnic nebo na neschválených tržištích může znamenat zvýšené zdravotní riziko.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz