Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 26. 1. 2006

Vydáno: 26. 1. 2006
Autor:

Zdravým zvířatům mráz nevadí . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Volně žijící zvířata samozřejmě zimními mrazy strádají, zejména, jeli velká sněhová nadílka. Zdravá zvířata však dovedou ztížené životní podmínky překonat. Slabší a nemocní však jara nedožijí a je to tak v podstatě pro genofond jednotlivých živočišných druhů správné.

 

Ovšem jinak je tomu u zvířat, za jejichž žití si zodpovědnost vzal na sebe člověk – chovatel. Znamená to, že v zimě chovatel pozná, jak se na ni připravil. Má dostatek krmení pro skot či ovce, má stáje dostatečně odolné mrazu?

 

Proto je na místě připomenout některé zásady, na které je právě v mrazivých dnech třeba pamatovat. Omezit větrání ve stájích v tom smyslu, že nesmí být průvan, chovaný dobytek, ať jde o skot, prasata, ale i drůbež, ti všichni jsou na něj citliví. Pokud je dobytek chován s možností výběhu – jde o speciální plemena – je třeba zajistit možnost napájení. To znamená, že ve výběhu musí být nezamrzající zdroj vody a samozřejmě i možnost úkrytu před nepřízní počasí. Samozřejmě je potřeba počítat i s tím, aby krmení a podestýlka vydržela až do jara!

 

Pro chovatele tzv. domácích mazlíčků, jde především o psy, je vhodné procházky v mrazivých dnech omezit na nejnutnější možnou míru a vždy ošetřit živočichovi tlapky před vycházkou i po návratu krémem. Postačí například indulona, či dětský olejíček.

 

A pokud jde o možnost prospět volně žijícím zvířatům, je vhodné přikrmit zpěvné ptactvo různými olejnatými semeny, třeba slunečnicí nebo nějakou speciální směsí, které nabízejí obchody pro zvířata.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.