Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 18. 4. 2006

Vydáno: 18. 4. 2006
Autor:

Jak je tomu s preventivní vakcinací proti ptačí chřipce v EU a v ČR . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

V poslední době se hovoří o možnostech vakcinace drůbeže, v ČR se hovoří pouze o nouzové vakcinaci drůbeže, která by byla možná například, kdyby byly přímo ohroženy zoologické zahrady, popřípadě geneticky cenné chovy (rodičovské a prarodičovské). Dosud však Státní veterinární správa ČR neobdržela žádnou žádost ani ze zoo ani z těchto chovů.

Nicméně je v EU za určitých přesně stanovených podmínek preventivní vakcinace drůbeže možná a je v současné době prováděna na základě Rozhodnutí komise –  RK/2006/148/ES ve Francii a na základě RK/2006/147/ES v Nizozemsku.

 

Francie – vakcinace je schválena jako pilotní projekt u hus a kachen ve třech departmentech (Department Des Landes, De La Loire-Atlantique, De La Vendée).

Ve všech vakcinovaných chovech je nutno provádět intenzivní monitoring a surveillance (klinické prohlídky, sérologická vyšetřování, nasazení indikátorových zvířat).

Maso a masné výrobky pocházející z vakcinované drůbeže se mohou obchodovat pouze za předpokladu, že pochází z drůbeže, která:

 

a)      pochází z hospodářství, které bylo pravidelně kontrolováno a drůbež vyšetřována s negativním výsledkem na vysocepatogenní aviární influenzu H5N1 se zvláštním zaměřením na indikátorové ptáky,

b)      pochází z hejn, která byla klinicky vyšetřena úředním veterinářem v průběhu 48 hodin před nakládkou,

c)      pochází z hejna, které je drženo odděleně od jiných hejn, která nesplňují podmínky čl. 4 RK/2006/147/ES,

 

Z vakcinovaných chovů je zakázáno přesunovat živou drůbež, násadová vejce a jednodenní kuřata mimo území Francie.

Maso a masné výrobky mohou být odesílány mimo území Francie, pokud je v obchodním dokladu potvrzeno splnění podmínek daných v RK/2006/148/ES. Navíc musí Francie předem o zásilce informovat ústřední kompetentní autoritu členského státu určení.

 

Nizozemsko – vakcinace je schválena pro drobnochovatele drůbeže a pro chovy ve volnosti pro celé území Nizozemska.

 

Veškerá vakcinovaná drůbež v drobnochovech musí být individuálně označena a smí se přesunovat pouze do jiných vakcinovaných hospodářství na území Nizozemska. Vakcinovaná drůbež z drobnochovů, jednodenní kuřata a násadové vejce od této drůbeže se nesmí odesílat do jiných členských států.

 

Vakcinovaná drůbež z volných chovů se smí přesunovat pouze na jatky v Nizozemsku. Konzumní vejce od vakcinované drůbeže z těchto chovů mohou být odesílána do jiných členských států pouze na základě potvrzení pravidelných kontrol v chovu a provedeném vyšetřování na vysocepatogenní aviární influenzu H5N1 s negativním výsledkem se zvláštním zaměřením na indikátorové ptáky a musí být odesílána přímo do určených balících středisek, kde jsou balena do jednorázových přepravek za zvláštního režimu podle RK/2006/147/ES.

 

Maso a masné výrobky získané z drůbeže z volných chovů mohou být odesílány do ostatních členských států za předpokladu splnění stejných podmínek, jako v případě Francie. I v případě Nizozemska je uložena povinnost předem ohlásit zamýšlený přesun ústřední veterinární autoritě státu určení.

 

Oba státy mají povinnost předložit do jednoho měsíce po provedení preventivní vakcinace Evropské komisi zprávu a následně podávat v měsíčních intervalech informaci v průběhu jednání Stálého veterinárního výboru.

 

K dnešnímu dni neohlásili ani z Francie, ani z Nizozemska, že by odesílali drůbeží maso pocházející z vakcinované drůbeže do ČR.

 

Podle ústředního ředitele Státní veterinární správy, Milana Maleny, je jasné, že preventivní vakcinace drůbeže přináší celou řadu problémů a v podmínkách ČR není vhodné o ní uvažovat. To, co by bylo u nás možné, je pouze nouzová vakcinace. Tuto možnost Evropská komise schválila. Zájem ani ze zoo ani z geneticky cenných chovů však Státní veterinární správa nezaznamenala.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.