Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 17. 2. 2004

Vydáno: 18. 2. 2004
Autor:

Před vstupem se Slovenskem za dobřeZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2,
Kontakt: Ing. J. Duben, tel. 227 010 154; fax: 227 010 190; e-mail: j.duben@svscr.cz;

Dnes, 17. 2., se na Slovensku setkal ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR Josef Holejšovský s ústředním ředitelem slovenské státní veterinární správy, Jozefem Bírešem, aby před vstupem do EU vyladili některé problémy vzájemné výměny zboží podléhajícího veterinárnímu dozoru.
Jednání se zúčastnili za českou stranu Milan Malena, ředitel odboru veterinární hygieny a Milan Sehnal, ředitel odboru veterinární ochrany státního území a zahraničních vztahů, za slovenskou stranu jejich protějšky Peter Turek a Luboš Janiuk. Všechny posléze přijal též slovenský ministr zemědělství Zsolt Simon a akceptoval přijatou dohodu.
Dosud totiž přetrvávaly problémy s možným exportem mraženého masa na Slovensko. Slovensko totiž v případě dovozu mraženého masa požadovalo, aby nebylo zamražené déle než šest měsíců. Tento požadavek nebyl ničím opodstatněný. Naše státní veterinární správa v této souvislosti nerespektovala regionalizaci přiznanou Slovensku příslušným rozhodnutím Evropské komise v souvislosti s výskytem klasického moru prasat na Slovensku.
Obě strany, tedy Slovenská státní veterinární správa a Státní veterinární správa ČR, se dohodly, že uvedou tyto záležitosti do souladu s legislativou EU s ohledem na blížící se vstup obou zemí do EU.
Od zítřejšího dne, tedy od 18. 2. bude tedy možné vyvážet z ČR do SR mrazené maso, zejména vepřové, a to bez ohledu na délku mrazení, samozřejmě při respektování povolených mrazicích teplot. SVS ČR pak souhlasí s tím, že by tepelně neopracované výrobky z vepřového masa mohly být dováženy do ČR, stejně, jako je tomu v případě členských států EU a některých třetích zemí (tj. z uvolněných oblastí).
Slovenská strana navíc vznesla následující požadavek, a to, aby výrobky s obsahem potravin nebo surovin živočišného původu, jako jsou například různé saláty či plněné bagety apod. pocházely v případě exportu do SR ze závodů, popřípadě provozů, které jsou pod veterinárním dozorem a byly provázeny veterinárním osvědčením.
Česká delegace ujistila slovenskou stranu, že pokud české provozy požádají, aby z důvodu možné certifikace byly pod veterinárním dozorem, bude v nich veterinární dozor vykonáván.
Tyto dohody se mohou zdát tři měsíce před vstupem obou zemí do EU jako téměř zbytečné. Není tomu tak. Akt sladění postupů obou veterinárních správ je třeba chápat jako realistický a přátelský.
Obě delegace si též vyměnily zkušenosti z nedávno uskutečněných inspekcí zpracovatelských závodů, které vykonaly orgány EU. Zkušenosti jsou obdobné a cíl obou dozorových orgánů, slovenské i naší veterinární správy, je umožnit domácím producentům a zpracovatelům být důstojnou a úspěšnou konkurencí na společném evropském trhu.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz