Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 15. 7. 2004

Vydáno: 15. 7. 2004
Autor:

S transporty zvířat by nemusely být problémy . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

 

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Stále se zřejmě budou střetávat zájmy obchodníků se zájmy těch, kterým není lhostejné, co cítí přepravovaná zvířata. Naštěstí díky usilovnosti nevládních ochranářských organizací, například CIWF (Mezinárodní organizace pro ochranu hospodářských zvířat), či u nás mimo jiné zejména Společnosti pro zvířata a díky pochopení státních dozorových orgánů dochází ke zlepšování situace.

Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, již mnohokrát i na mezinárodní úrovni deklaroval zájem a připravenost přijmout opatření, která by omezovala zbytečné přepravování zejména jatečných zvířat na velké vzdálenosti. Obzvlášť, když dnes není problémem přepravovat maso anebo již hotové výrobky.

Ještě před vstupem ČR do EU se podařilo přijmout novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, podle které musejí ti, kdo chtějí obchodně přepravovat zvířata prokázat k této činnosti způsobilost svou i svých přepravních prostředků. V několika akreditovaných pracovištích v Praze, Hradci Králové, Brně a Českých Budějovicích se pořádají dvoudenní kursy pro přepravce a dosud je absolvovalo necelých osm set lidí. Přepravci též musejí být u krajských veterinárních správ v souladu se zákonem registrováni. Registr vede Státní veterinární správa a průběžně jej na svých webových stránkách doplňuje (www.svscr.cz).

Základním požadavkem, který je třeba splnit je například to, že podle druhu zvířat musí odesílatel v součinnosti s dopravcem zajistit dostatek prostoru k tomu, aby zvířata při přepravě mohla zaujmout odpovídající přirozený postoj, v případě potřeby byla oddělena přepážkami chránícími je proti pohybům dopravního prostředku, a popřípadě měla prostor pro ležení. Musí též zabezpečit zvířata před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických podmínkách, dále musí zajistit větrání přiměřené druhu a počtu přepravovaných zvířat. Přepravce musí též zajistit zvířatům ve stanovených intervalech napájení a musí přizpůsobit jízdu tak, aby se zabránilo nadměrným otřesům nebo naklánění.

Vůbec nelze přepravovat nemocná nebo zraněná zvířata, samice nacházející se ve stadiu porodu nebo samice, které porodily před méně než 48 hodinami, anebo samice, které pravděpodobně během přepravy porodí, mladé savce, u kterých dosud není úplně zhojen pupek s výjimkou králíků, dále savce, kteří dosud nebyli odstaveni od matky nebo kteří dosud nepřivykli samostatnému přijímání potravy a tekutin, pokud nejsou přepravováni společně s matkou.

Podmínky pro přepravu, které u nás nyní podle novelizovaného zákona na ochranu zvířat proti týrání platí, jsou pak dále velmi podrobné a jsou rozvedeny ve vyhlášce č. 193/2004. Jednou ze základních podmínek, na kterou nelze zapomenoiut, je též mít plán cesty, pokud je cesta delší než 8 hodin. 

Plnění zákona pak kontrolují speciálně vyškolení inspektoři krajských veterinárních správ a jejich inspektorátů. Počet takto vyškolených pracovníků se již blíží čtyřem stům.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.