Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 14. 7. 2005

Vydáno: 15. 7. 2005
Autor:

Bezpečnost spotřebitelů především . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Státní veterinární dozor v místech určení, tj. tam, kam jsou zásilky veterinárního zboží adresovány je u nás plně funkční, a to i v podmínkách tzv. intrakomunitárního trhu, (to znamená že za splnění veterinárních podmínek je možný mezi členskými zeměmi EU volný obchod). Dokládá to i případ z pondělí 11. 7. 2005, kdy v chebském masokombinátu veterinární kontrola zjistila u části zásilky hovězích čtvrtí z Polska ze závodu v Siewierz Dziewki následující nedostatky.

 

Část zásilky hovězích čtvrtí byla povrchově znečištěna a na některých čtvrtí byla nedostatečně odstraněna mícha, což je v rozporu ochrannými opatřeními proti BSE, tato povinnost je i zakotvena ve veterinární legislativě všech členských zemí EU.

 

Proto krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj pochopitelně okamžitě rozhodla o vrácení do místa odeslání – masnému závodu v Siewierz Dziewki v Polsku – hovězí čtvrtě u kterých nebyla odstraněna mícha, a to o celkové hmotnosti 1 334,3 kg. Je to tedy část z celkové zásilky 10 743 kg.

 

Proto dnes 15. 7. 2005 oznámila Státní veterinární správa ČR  tuto skutečnost ostatním členským zemím EU systémem rychlého varování RASFF: vrácení zásilky hovězích čtvrtí o hmotnosti 1 334,3 kg.

 

Jak je z uvedeného zřejmé, i tento případ dokazuje, že se naši občané mohou na systém státního veterinárního dozoru spolehnout. Zároveň je na zjištěném příkladu nevhodně ošetřeného a udržovaného masa patrné, že je veterinární dozor v místech určení nutný.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.