Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 13. 7. 2004

Vydáno: 13. 7. 2004
Autor:

Kontroly zpracovatelů mají smysl a budou pokračovat . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

 

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Tak jak Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR prohlásil počátkem roku, že budou do poloviny roku prověřeni všichni zpracovatelé, kteří mají oprávnění účastnit komunitárního trhu, tak se i stalo.

Kontroly probíhaly na třech úrovních, nejprve na místní, kterou konali veterinární inspektoři krajských veterinárních správ, na druhé úrovni pak se uskutečnily kontroly mezi kraji a posléze systém těchto kontrol prověřovali pracovníci odboru hygieny Státní veterinární správy ČR.

Ještě před uvedením počtů kontrol a počtu dále uzavřených provozů je nutné říci, že kontroly budou pokračovat i nadále a to z několika důvodů. Prvním je samozřejmě ten, že jde o stále živoucí proces – provozy vznikají a zanikají. A druhým je pak ten, že to, že zpracovatelé po dosažení odpovídajícího standardu musejí usilovat o to, aby si jej udrželi. To znamená opravovat, udržovat, čili stále vynakládat energii a prostředky.

Nu, a nyní lze říci, že celkem orgány státního veterinárního dozoru od počátku letošního roku uskutečnily do 30. června přes 2 000 kontrol ve zhruba 1000 provozech, z nichž jich prakticky 99 % vyhovělo. Nicméně bylo potřeba  pozastavit schválení pro 12 zpracovatelských provozů, přeřadit 20 a uzavřít 5 provozů. To znamená, že pozastavené jsou na dobu určitou, do kdy musejí napravit zjištěné závady, do té doby nesmějí uplatňovat své výrobky na komunitárním trhu. Přeřazení znamená, že subjekt byl vyřazen ze seznamu subjektů schválených pro obchodování s EU a přeřazen buď do seznamu pro vnitřní trh nebo pro přímý prodej koncovému spotřebiteli. A uzavření znamená ukončení výroby.

Z těchto zjištění vyplývá, že Státní veterinární správa plní svou funkci – jak sdělil Josef Holejšovský – podporovat šance našich zemědělců a zpracovatelů na evropském trhu. A to je možné v tomto případě tak, že Státní veterinární správa orgánům EU i jednotlivým spolučlenským státům garantuje, že způsob naší potravinářské výroby splňuje všechna technická i hygienická kritéria obsažená v platné veterinární legislativě.

Jedině důvěryhodnost našich producentů, zpracovatelů a veterinárních kontrolních orgánů je to, co může podpořit možnosti uspět na náročném trhu EU. Jaana Husu Kallio, zástupkyně generálního ředitele DG SANCO (Generální ředitelství Zdraví a ochrana spotřebitele), již dříve potvrdila, že EU nepřijímá vůči ČR žádná ochranná opatření, nicméně již nyní víme, že k nám přijede inspekce z Bruselu v říjnu. A nedopadla-li by pro ČR dobře, mohlo by to znamenat, že by Evropská komise mohla vyvodit příslušná opatření, mezi která může patřit i přijetí ochranných opatření. Proto je tedy třeba být stále bdělí a kontrolovat, kontrolovat a zkontrolovat!

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.