Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 13.10. 2005

Vydáno: 13. 10. 2005
Autor:

Maso si naložte sami ! Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz 

 

Státní veterinární správou avizovaná a v těchto dnech uskutečňovaná kontrola výroby masných polotovarů určených pro přímý prodej spotřebiteli přinesla nečekaný výsledek.

 

Pod krkolomným termínem „masných polotovarů určených pro…“ se v tomto případě skrývají především marinované či kořeněné směsi kousků masa určené zpravidla pro grilování či smažení.

 

Inspektoři krajských veterinárních správ a Městské veterinární správy Praha se po týdnu prověřování podmínek přípravy a prodeje marinovaných masných směsí pro přímý prodej nesetkali se závažnějšími pochybeními, ale…

 

Setkali se s tím, že některé firmy, které provozují tuto činnost, ji přerušily, anebo ji pozastavily do odvolání. Zřejmě proto, že je zde prostor pro nápravné kroky. Učinily tak pravděpodobně do doby než nastaví dokonalejší vlastní kontrolní systémy výroby, které možná rizika eliminují, například tzv. systém kontrolních bodů (HACCP).

 

Za všechny lze jmenovat největší subjekt, který se rozhodl pozastavit takovouto vlastní masnou výrobu. Učinili tak do odvolání ve všech prodejnách Hypernova v ČR s tím, že zahájení vlastní výroby včas orgánům veterinárního dozoru oznámí, aby byla odpovídajícím způsobem zajištěna dozorová činnost.

 

Lze tedy s jistou mírou nadsázky říci, že chce-li si někdo pochutnat na opečeném ogrilovaném naloženém a okořeněném mase, udělá nejlépe, když si jej naloží a okoření sám. V případě jakýchkoli pochybností při nákupu polotovarů lze doporučit se informovat hned na místě a požadovat pro prodejci vysvětlení.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz