Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy 21. 12. 2006

Vydáno: 21. 12. 2006
Autor:

Živý dárek s návodem ! Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
Pokud někdo uvažuje obdarovat někoho jakýmkoli zvířátkem, a je jedno, zda terarijním živočichem, ptáčkem, kotětem či štěnětem, měl by mít na paměti, že to není povedený vtip, ale vážná věc.
 
Je třeba vědět, zda uvažovaný obdarovaný o něco takového stojí, a zda může živočichovi vytvořit odpovídající podmínky, aby nestrádal. A pak je také dobré obdarovanému, pokud nemá mnoho zkušeností, podat základní informace o chovu. Zkrátka dát dárek s „návodem k použití“.
 
Vždy je třeba si uvědomit, že přijetí zvířete do domácnosti je závazek. Ano, je to radost, ale také starost!
 
(Dokonce o darování ( a samozřejmě o prodeji) zvířat hovoří zákon na ochranu zvířat proti týrání, a to v § 13, jenž pojednává o ochraně zvířat v zájmových chovech. V odstavci (4) uvádí – Zvíře v zájmovém chovu nesmí být prodáno nebo darováno osobě mladší 15 let bez souhlasu jejích rodičů nebo jiné osoby mající k uvedené osobě mladší 15 let rodičovskou odpovědnost, dále osobě, která byla pravomocným rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům, anebo jíž byla pravomocným rozhodnutím soudu způsobilost k právním úkonům omezena, bez souhlasu jejího opatrovníka.
A v odstavci (5) –  Nebezpečný druh zvířete může chovat pouze osoba starší 18 let. K zájmovému chovu jedince nebo skupiny nebezpečného druhu zvířat je třeba povolení orgánu veterinární správy, příslušného podle místa chovu zvířete.)
 
Pěkné Vánoce!
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.