Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe ČR 9. 11. 2006

Vydáno: 9. 11. 2006
Autor:

Rozpočet SZIF na příští rok přesáhne 40 miliard korun

 
Rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu na příští rok schválila na včerejším večerním jednání vláda. Celkové výdaje mají dosáhnout 40,2 miliardy korun, z toho na podpory poskytované na základě společné zemědělské politiky EU je vyčleněno 38,7 miliardy korun. Tyto peníze půjdou na přímé platby zemědělcům, na podpory z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, na společnou organizaci trhu a také na marketingovou podporu. Pro letošní rok zahrnuje rozpočet SZIF výdaje 35,3 miliardy korun, z toho do zemědělství půjde 33,4 miliardy korun. Správní výdaje fondu se mají v příštím roce snížit na 1,5 miliardy z letošních 1,9 miliardy korun.
Větší část finančních zdrojů pro SZIF poskytuje Evropská unie – její příspěvek má v příštím roce dosáhnout zhruba 22,5 miliardy korun. Z českého rozpočtu má jít zbývajících asi 17,7 miliardy korun.
Celková dotace fondu z kapitoly ministerstva zemědělství by podle schváleného rozpočtu SZIF měla činit téměř 33 miliard korun, z toho 22,5 miliardy korun se má podílet EU a 10,4 miliardy česká strana. Fond má i další příjmy, například bankovní úvěry či tržby z prodeje intervenčně nakoupených výrobků. Na Státní zemědělský intervenční fond, který hospodaří s velkým objemem financí průběžně dohlíží Nejvyšší kontrolní úřad. Od vstupu ČR do EU, kdy Fond se stal Platební agenturou, proběhly již čtyři velké kontrolní akce bez toho, že by se zjistilo pochybení ze strany SZIF.
 
 
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe