Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe ČR  6. 11. 2006

Vydáno: 6. 11. 2006
Autor:

Dvanácté kolo příjmu žádostí o podporu z operačního programu bude pro potravináře

 
Ministryně zemědělství Milena Vicenová vyhlašuje dvanácté kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Toto poslední kolo se otevírá pro jediné opatření, a to 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing. K dispozici je 71,6 milionu korun.
Zájemci mohou v termínu od pondělí 27. listopadu 2006 do pátku 15. prosince 2006  (do 12 hodin) předkládat své žádosti na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě. Pravidla pro žadatele jsou v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách ministerstva zemědělství www.mze.cz v záložce Dotace
a programy/Operační program Zemědělství/Vše pro žadatele.
V letošním roce bylo již pro opatření 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing vybráno 32 projektů s nárokovanou podporou zhruba 174 milionů korun. V loňském roce to bylo 40 projektů, jejichž předkladatelé se celkově ucházeli o podporu přes 143 milionů korun. V roce 2004 bylo úspěšných 28 projektů s požadovanou podporou asi 103 milionů korun.
V následujících sedmi letech by potravináři mohli čerpat z Evropského zemědělského fondu rozvoje venkova, který volně naváže na operační program zemědělství, každoročně v průměru 545,6 milionu korun, z toho EU přispěje 409 miliony korun. Návrh Programu rozvoje venkova na období 2007 až 2013, který schválila česká vláda a ještě ho musí odsouhlasit Evropská komise, počítá se dvěma podopatřeními pro zpracovatele. Prvním je přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským výrobkům a druhým podpora inovací a inovativních přístupů.
Zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu podporuje také ministerstvo zemědělství ze svých dotačních programů. V příštím roce chce na tento dotační titul uvolnit 310 milionů korun, což je o 60 milionů korun více než letos.
 
                       
 
Táňa Králová, tisková mluvčí MZe