Bezpečnost potravin

Tisková zpráva MZe ČR  28. 11. 2006

Vydáno: 28. 11. 2006
Autor:

Kompenzace zohledňuje oprávněné zájmy pěstitelů cukrovky

 
Ministryně zemědělství Milena Vicenová chce vládu na její čtvrteční schůzi informovat o tom, jakou kompenzaci resort žádá pro pěstitele cukrovky, kterých se dotkne uzavření tří cukrovarů společnosti Eastern Sugar ČR.
Za odevzdání své kvóty 102 472,8 tuny do Bruselu v rámci cukerní reformy obdrží Eastern Sugar ČR celkem 74 805 139 eur. Ve sdělení, které Státní zemědělský intervenční fond ve stanoveném termínu, tj. v pátek 24. listopadu, rozeslal zúčastněným stranám, je stanovena kompenzace pro pěstitele cukrové řepy ve výši 27,5 procenta z restrukturalizační podpory. Pro asi 150 pěstitelů je tak určeno 20 577 477 eur. Podíl 1,8 procenta z restrukturalizační podpory, tzn. 1 325 878 eur, připadne smluvním poskytovatelům strojů. U pěstitelů byla kritériem pro stanovení uvedeného procenta kompenzace vyčíslená újma, která nastane v souvislosti s ukončením pěstování řepy. U dodavatelů služeb vychází náhrada z toho, že přicházejí o využívání jednoúčelových strojů pro sklizeň cukrovky.
Pro kvalifikované posouzení žádosti cukrovarnické společnosti o restrukturalizační podporu, kterou Eastern Sugar ČR musí podat Evropské komisi nejpozději do 31. ledna 2007, bude vytvořena odborná skupina. V této věci již byly osloveny kraje a orgány státní správy.
Národní kvóta na výrobu cukru se odchodem Eastern Sugar ČR sníží o jednu pětinu. „Doufám, že odevzdání kvóty touto cukrovarnickou společností zůstane první a zároveň také poslední,“ uvedla ministryně Vicenova. Uzavření tří cukrovarů Eastern Sugar ČR odporuje záměru reformy cukru v EU, kde se restrukturalizace neodehrává v nejvhodnějších řepařských oblastech.
 
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe