Bezpečnost potravin

Tisková zpráva k Evropskému antibiotickému dni pro rok 2019

Vydáno: 19. 11. 2019
Autor: SZÚ

Zpráva upozorňuje na rostoucí nebezpečí výskytu bakterií odolných vůči většině antibiotik.

Centrální koordinační skupina Národního antibiotického programu (CKS NAP) ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, z.s. (ČLS JEP), Státním zdravotním ústavem (SZÚ), Kanceláří Světové zdravotnické organizace v ČR (WHO), Českou lékárnickou komorou (ČLnK)   a dále ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a jeho rezortními organizacemi   upozorňuje u příležitosti Evropského antibiotického dne, který připadá na 18. listopadu, na rostoucí nebezpečí výskytu bakterií odolných vůči většině antibiotik.

 

Co vědí zdravotníci v Evropě o antibioticích a antibiotické rezistenci? Co vědí zdravotníci v Evropě o antibioticích a antibiotické rezistenci? (112.12 KB)

 

Zdroj: SZÚ