Bezpečnost potravin

Tisková zpráva k Evropskému antibiotickému dni 2018

Vydáno: 21. 11. 2018
Autor: SZÚ

Počet infekcí vyvolaných mikroby odolnými vůči antibiotikům se zvyšuje.

Centrální koordinační skupina Národního antibiotického programu (CKS NAP) ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, z.s. (ČLS JEP), Státním zdravotním ústavem (SZÚ), Kanceláří Světové zdravotnické organizace v ČR (WHO), Českou lékárnickou komorou (ČLnK) a dále ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a jeho rezortními organizacemi upozorňuje u příležitosti Evropského antibiotického dne, který připadá na 18. listopadu, na rostoucí nebezpečí výskytu bakterií odolných vůči většině antibiotik.

Doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.  

Tisková zpráva Tisková zpráva vydaná u příležitosti Evropského antibiotického dne 2018 (72,33 KB)

 

Zdroj: SZÚ