Bezpečnost potravin

Testování mletého hovězího masa na přítomnost E. coli O157:H7

Vydáno: 25. 9. 2003
Autor:

Výsledky rutinních testů FSIS na přítomnost Escherichia coli O157:H7 v mletém hovězím mase za období leden-srpen 2003, byly v porovnání s předchozími dvěma lety výrazně lepší.

Americký Úřad pro bezpečnost potravin a inspekci (FSIS) zveřejnil výsledky rutinní kontroly přítomnosti Escherichia coli O157:H7 v mletém hovězím mase za rok 2003. Ze vzorků odebraných od počátku roku do srpna 2003 bylo pozitivních na alimentární patogeny 0,32 % v porovnání s 0,78 %, resp. 0,84 % v letech 2002, resp. 2001. FSIS se domnívá, že ke snížení počtu opatření, zavedených vládou v říjnu 2002. Tato opaření požadovala přepracování plánů bezpečnosti potravin ve všech závodech na zpracování masa, a to na předpokladu vysoce pravděpodobné přítomnosti E. coli O157:H7 a na okamžité realizaci bezpečnostních opatření. Plány bezpečnosti potravin rovněž posuzovali zkušení inspektoři FSIS. Ve zprávě FSIS se konstatuje, že v důsledku této akce řada závodů provedla významné změny ve svém systému bezpečnosti, speciálně pokud se týká likvidace E. coli O157:H7 a zintenzivnění testování dalších nežádoucích organismů. Více informací na adrese
http://www.foodsafetytoday.com