Bezpečnost potravin

Test sušeného droždí 2022

Vydáno: 6. 5. 2022
Autor: dTest

Informace spotřebitelské organizace dTest


Foto: Shutterstock

Ke kyprému těstu vedou dvě hlavní cesty: chemické kypřidlo a kvasnice. Minulý rok jsme v testu kypřicích prášků vyzkoušeli tu první. Letos jsme se rozhodli vydat po druhé cestě a prověřit sušené droždí. To dokáže v kuchyni zastoupit běžné chlazené kvasnice, navíc má výhodu delší trvanlivosti a široké uplatnění najde i v domácích pekárnách. Sušené droždí jsme opět podrobili sérii pekařských pokusů, jejichž výsledky nás ne vždy úplně nadchly.

Majitele domácích pekáren i všechny ostatní milovníky pečení by mohl zajímat test sušeného droždí. V prvním kroku jsme nechali zkontrolovat, kolik se v nich ukrývá živých kvasinek. Ukázalo se, že poměrně dost, přesto se mezi jednotlivými výrobky jejich počty lišily až stonásobně.

V dalším bloku zkoušek laboratoř trojicí pekařských experimentů zjišťovala, jak si sušené droždí vede v praxi. Praktické zkoušky probíhaly s pomocí jednoho typu domácí pekárny, ve kterém se připravovaly dva druhy chleba a sladká brioška. Příprava těsta i samotné pečení vždy probíhaly za shodných podmínek, proto výsledek závisel pouze na schopnostech použitého droždí.

Na upečených výrobcích laboratoř sledovala, jak nabyly na objemu, a samozřejmě se zajímala i o vzhled a texturu pečiva. Mezi jednotlivými výrobky se ukázaly výrazné rozdíly. Dobře to bylo vidět třeba na výšce bochníků chleba a briošek, která se u nejlepšího a nejhoršího droždí lišila až o sedm centimetrů. Lišily se samozřejmě i senzorické vlastnosti pečiva a laboratoř se bohužel setkávala s celou škálou nedostatků. Šlo například o vady kůrky či nedopečenou střídku.

 

Zdroj: dTest