Bezpečnost potravin

Test na přítomnost lepku

Vydáno: 29. 1. 2003
Autor:

Nový kapesní kit na bezprostřední testování přítomnosti lepku v čerstvých i průmyslově zpracovaných potravinách by měl být v dohledné době uveden na německý trh.

S neustále vzrůstajícím počtem osob s různými typy potravinové intolerance se zvyšují i požadavky společnosti na vývoj nových odpovídajících metod a nástrojů k řešení problémů s tím spojených. V Evropě probíhá v současné době rozsáhlý výzkum, zaměřený mj. na vývoj metody zjišťování přítomnosti lepku v potravinách určené pro spotřebitele trpící celiakií. Biosenzor pro detekci lepku v potravinách společně vyvíjejí Univerzita Rovira i Virgili ve Španělsku, Institut pro mikrotechniku z Mohuče (IMM) a sedm dalších zainteresovaných evropských institucí. Cílem projektu je konstrukce snadno dostupného mikrosystému s integrovanými moduly pro standardizovanou extrakci a analýzu lepku ve vzorcích potravin. Systém umožní pacientům s celiakíí pomocí screeningu provést analýzu čerstvých, vařených nebo průmyslově zpracovaných potravin okamžitě na konkrétním místě. Mikrosystém je založen na sérologickém testu (ELISA), který využívá směs (koktejl) modifikovaných protilátek. Analýza pomocí optických, elektrochemických nebo gravimetrických postupů umožní identifikaci struktury toxické molekuly lepku během několika minut. Miniaturizace testovacího kitu je dílem IMM. Podle posledních informací bude testovací kit běžně dostupný na trhu za velmi příznivé ceny. Dosud neexistovaly žádné standardizované systémy senzorů, které by spolehlivě detektovaly stopová množství lepku v úrovni miliontiny gramu. Výsledky testů bývají často nepřesné v důsledku nedostatku vazebných epitopů protilátek v lepkové molekule, neznámých genových sekvencí odpovědných za toxicitu, nepostačujících metod extrakce vzorků potravin a biochemických interakcí. Pro spotřebitele trpící celiakií představuje i sebemenší kontaminace lepkem v průběhu výroby potravin deklarovaných jako „bezlepkové“ značné riziko. Řešením těchto jejich problémů může být nově vyvinutý kapesní testovací kit. Další informace je možno získat v Institutu pro mikrotechniku (IMM), Mohuč, tel.: +49 6131 990-174, e-mail:  presse@imm-mainz.de
http://www.imm-mainz.de/