Bezpečnost potravin

Tendr EFSA: Zavedení pracovního postupu založeného na OMICs metodách pro odvození humánních referenčních bodů a HBGV z kvantitativních in vitro dat

Vydáno: 22. 3. 2023
Autor: KM EFSA


Hlavním cílem projektu je definovat, ověřit a použít standardizovaný pracovní postup (experimentální a výpočetní) pro odvození spolehlivých humánních referenčních bodů a směrných hodnot založených na zdraví (HBGV) s využitím nejmodernějších in vitro přístupů, konkrétně platforem organ-on-chip (OoC) a různých „OMICs“ (transkriptomika, metabolomika a epigenomika). Nově získaná data budou použita k vývoji a tréninku bioinformatického postupu vhodného k předpovídání mechanistických informací, jako je způsob účinku (MoA), cesty nežádoucích účinků (AOP), klíčové biomarkery, in-vivo referenční body (pomocí modelování IVIVE-PBK) a směrné hodnoty založené na zdraví (HBGV).

Ve druhé fázi bude experimentální a bioinformatický pracovní postup definovaný a testovaný v první fázi použit k předpovědi výše uvedených referenčních bodů a mechanistických informací pro nový soubor nově se objevujících nebezpečných látek nebo látek s pozitivními zdravotními tvrzeními pro potraviny a krmiva.

Termín pro příjem přihlášek do tendru je 22. května 2023.

Veškeré informace o tendru najdete na elektronickém tržišti EU (TED).

Zdroj: EFSA