Bezpečnost potravin

Tendr EFSA: Zatížení zoonózami v zemích Evropské unie a EEA/EFTA

Vydáno: 19. 6. 2023
Autor: KM EFSA

Zoonózy mohou způsobit značnou zátěž nejen pro lidské zdraví, ale také pro zdraví zvířat. Zátěž lidskými chorobami lze kvantitativně odhadnout v „letech života přizpůsobených zdravotnímu postižení“ (Disability Adjusted Life Years – DALY). Nedávno byla zveřejněna metodika pro odhad společenské zátěže způsobené zoonózami, které mají značnou zátěž pro lidi i zvířata a které mohou spadat do DALY.

DALY pro zoonózy (zDALY) kombinují DALY a Animal Loss Equivalents (ALE), odhadovanou zátěž zoonotických onemocnění pro zvířata, což je metrika, která kvantifikuje fatální (úhyny, zničení nebo porážku) a nefatální (produkční ztráty) následky u hospodářských zvířat.

Cíle rámcové smlouvy, která bude výsledkem tohoto zadávacího řízení, jsou následující:

  • odhadnout dvojí zátěž (zDALY) devíti zoonóz (kampylobakterióza, salmonelóza, listerióza, infekce bakterií Escherichia coli produkující Shiga toxin (STEC), zoonotická tuberkulóza, brucelóza, trichinelóza, echinokokóza a yersinióza) přenášených potravinami v členských státech EU a zemích Evropského hospodářského prostoru/Evropského sdružení volného obchodu,
  • odhadnout možné hmotné (přímé a nepřímé náklady) a nehmotné náklady na onemocnění lidí a zvířat, které nejsou zohledněny v zDALY, pro devět specifikovaných zoonóz přenášených potravinami,
  • vyvinout metodický rámec pro spojení odhadů zDALY a nákladů do celkového odhadu pro specifikovaných devět zoonóz přenášených potravinami.

Termín pro zasílání přihlášek do tendru: 14. 9. 2023

Zadávací dokumentaci tendru a další informace naleznete na elektronickém tržišti EU (TED).

Zdroj: EFSA