Bezpečnost potravin

Tendr EFSA: Neurotoxické látky v životním prostředí – pokrok v porozumění vlivu expozice chemickým látkám na zdraví a onemocnění mozku

Vydáno: 12. 4. 2023
Autor: KM EFSA

Foto: Shutterstock

EFSA se touto výzvou snaží rozšířit používání NAMs (New Approach Methodologies, Metodiky nového přístupu) v oblasti neurotoxicity a vývojové neurotoxicity, které se uplatní při zvažování důkazů při hodnocení rizik pesticidů.

Hlavním cílem projektu je pokročit v porozumění tomu, jak expozice chemickým látkám ovlivňují zdraví a onemocnění mozku a využít tyto poznatky k ochraně lidského zdraví. Celkovým cílem je proto identifikovat testovací systémy, které budou použity ve screeningovém programu, stanovit prioritní chemické látky, které mají být testovány, vyvinout vysoce účinné metody pro testování chemických látek s využitím molekulárních nebo buněčných přístupů a vypracovat ověřovací případové studie z nichž vyplynou závěry hodnocení rizik.

Otestování pesticidů prostřednictvím těchto nástrojů by představovalo první krok k pochopení složitosti mechanismů, které regulují neurologické funkce, a následně k navržení regulačních opatření. Tento ambiciózní cíl přímo reaguje na očekávané provozní výsledky 2.1.2 (připravenost a identifikace vznikajících rizik), 2.1.3 (kvalita metodik) a 2.1.4 (kvalita a účinnost regulačních opatření) a 2.1.5 (širší využívání dat) Strategie EFSA 2027.

Veškeré informace k tendru naleznete na elektronickém tržišti EU (TED):

Environmental Neurotoxicants – Advancing Understanding on the Impact of Chemical Exposure on Brain Health and Disease (OC/EFSA/PREV/2023/01)

Zdroj: EFSA