Bezpečnost potravin

Tendr EFSA: Identifikace přístupů k testování toxicity in vitro pro nové proteiny v kontextu hodnocení rizik potravin a krmiv

Vydáno: 5. 4. 2022
Autor: KM EFSA

OC/EFSA/NIF/2022/01. Termín pro přihlášení do tendru: 4. 5. 2022

Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavřít jednu přímou smlouvu na plnění konkrétních úkolů v jasně vymezeném období, jak je definováno v těchto zadávacích podmínkách.

Celkovým cílem zakázky vyplývající z tohoto zadávacího řízení je identifikovat přístupy k testování toxicity in vitro pro (nové) bílkoviny v souvislosti s hodnocením rizik potravin a krmiv.

V souladu s výše uvedeným jsou stanoveny tyto dílčí cíle:

1) Identifikovat proteiny reprezentující hlavní toxikologické mechanismy působení toxinů a související výsledky.

2) Provést rozsáhlou rešerši literatury s cílem shromáždit informace o dostupných in vitro systémech vhodných ke zkoumání toxicity proteinů. Rešerše literatury bude založena na zásadách popsaných v pokynech EFSA k aplikaci metodiky systematického přezkoumávání pro hodnocení bezpečnosti potravin/krmiv na podporu rozhodování.

3) Na základě výsledků rešerše literatury navrhnout testovací strategie in vitro pro „toxické bílkoviny“, které jsou reprezentativní pro relevantní mechanismy/způsoby účinku, biologické procesy a buněčné procesy reakce.

4) Identifikovat omezení a nedostatky in vitro systémů pro identifikaci a charakterizaci toxikologické nebezpečnosti proteinů v kontextu hodnocení rizik.

5) Identifikovat potřeby vývoje.

Podrobnosti tendru najdete na elektronickém tržišti EU (TED).

Maximální hodnota kontraktu je 250 000,- EUR.

Termín pro přihlášení do tendru: 4. 5. 2022

Zdroj: EFSA