Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Tendr EFSA: Identifikace přístupů k testování toxicity in vitro pro nové proteiny v kontextu hodnocení rizik potravin a krmiv do kategorie

Aktuality > Aktuality
Granty a výběrová řízení > Granty a výběrová řízení

Tendr EFSA: Identifikace přístupů k testování toxicity in vitro pro nové proteiny v kontextu hodnocení rizik potravin a krmiv

Vydáno: 5.4.2022
Tisk článku
Autor: KM EFSA
OC/EFSA/NIF/2022/01. Termín pro přihlášení do tendru: 4. 5. 2022

Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavřít jednu přímou smlouvu na plnění konkrétních úkolů v jasně vymezeném období, jak je definováno v těchto zadávacích podmínkách.

Celkovým cílem zakázky vyplývající z tohoto zadávacího řízení je identifikovat přístupy k testování toxicity in vitro pro (nové) bílkoviny v souvislosti s hodnocením rizik potravin a krmiv.


V souladu s výše uvedeným jsou stanoveny tyto dílčí cíle:

1) Identifikovat proteiny reprezentující hlavní toxikologické mechanismy působení toxinů a související výsledky.

2) Provést rozsáhlou rešerši literatury s cílem shromáždit informace o dostupných in vitro systémech vhodných ke zkoumání toxicity proteinů. Rešerše literatury bude založena na zásadách popsaných v pokynech EFSA k aplikaci metodiky systematického přezkoumávání pro hodnocení bezpečnosti potravin/krmiv na podporu rozhodování.

3) Na základě výsledků rešerše literatury navrhnout testovací strategie in vitro pro "toxické bílkoviny", které jsou reprezentativní pro relevantní mechanismy/způsoby účinku, biologické procesy a buněčné procesy reakce.

4) Identifikovat omezení a nedostatky in vitro systémů pro identifikaci a charakterizaci toxikologické nebezpečnosti proteinů v kontextu hodnocení rizik.

5) Identifikovat potřeby vývoje.

Podrobnosti tendru najdete na elektronickém tržišti EU (TED).

Maximální hodnota kontraktu je 250 000,- EUR.

Termín pro přihlášení do tendru: 4. 5. 2022

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021