Bezpečnost potravin

Téměř 1 mld. $ na systém bezpečnosti potravin v USA pro r. 2004

Vydáno: 12. 1. 2004
Autor:

Byl schválen nový rozpočet amerického Ministerstva zemědělství (USDA) na r. 2004 ve výši 74 mld. dolarů, tj. o 2 % vyšší než v r. 2003 a o 8 % vyšší než v r. 2001. Z rozpočtu bude financován Systém pro zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin (Food Safety Inspection System FSIS) ve výši 899 mln.$, což představuje nárůst o 42 mln. $ ve srovnání s r. 2003.

Systém se bude zaměřovat především na dodávky výrobků z masa, drůbeže a vajec. Finanční prostředky ve výši 29 mil $ budou použity na činnost více než 7 600 inspektorů bezpečnosti potravin,  zvýšení jejich počtu o  80, na školení inspektorů, zvýšení počtu odebraných vzorků především pro mikrobiologické analýzy, dozor v oblasti zahraničního obchodu a také zvýšení nákladů na vzdělávání veřejnosti.
Téměř 47 mln. $ bude vynaloženo na zdokonalování systému laboratorních kontrol, výzkum, vývoj nových vakcín, tvorbu nových databázových systémů v oblasti ochrany před bioterotismem, pokračování ve vývoji unifikované celostátní sítě pro identifikaci nebezpečných patogenů.
Orgány Inspekce zdravotního stavu zvířat a rostlin (Animal and Plant Health Inspection Service – APHIS) obdrží v r. 2004 o 30 mln $ více ve srovnání s. r. 2003. Prostředky budou investovány především do výzkumu vakcín proti slintavce a kulhavce, onemocnění drůbeže  a na rozšiřování diagnostických a vědecko – technických služeb.
Národní iniciativa pro výzkum (National Research Initiative) obdrží letos 200 mil. $
Více informací o rozpočtu USDA na r. 2004 je k dispozici zde.