Bezpečnost potravin

Tematická konference Potraviny, zdraví a výživa 2020 „Obohacování potravin – cesta ke zdraví?“

Vydáno: 10. 2. 2020
Autor: Společnost pro výživu

Konference se bude konat 26. března 2020 v Praze, v budově SVS.

XLI. ročník konference
Podtitul: Obohacování potravin – cesta ke zdraví?

Termín akce: 26. března 2020 (registrace 8:00 – 8:30)
Místo konání: Praha, konferenční sál SVS ČR, Slezská 100/7, Praha 2

Pořadatelé: 
Společnost pro výživu ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze 
a Českou mikrobiomovou společností
pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a České technologické platformy pro potraviny

 

Moderátoři: MUDr. Petr Tláskal, CSc., Ing. Jan Pivoňka, Ph.D., prof. MUDr.H.Tlaskalová-Hogenová

Hlavní témata:

  • Mikroživiny a „biotika“
  • Ovlivněni imunity mikroby a potravinami
  • Fortifikace potravin vitamíny, minerálními látkami a mikroorganismy
  • Možnosti použití probiotik/prebiotik při výrobě potravin

Další podrobnosti:

  • Vložné: 1.815 Kč vč. DPH
    Pro členy Společnosti pro výživu platí zvýhodněné vložné 1.600 Kč vč. DPH.
  • Přihlášení je možné nejpozději do 20. 3. 2020.
  • On-line přihláška

 

Program konference:

9:00 – 9:10 Aktivity Společnosti pro výživu
                   MUDr. Petr Tláskal, CSc. (Společnost pro výživu)

9:10 – 9:20 Aktuálně o potravinách z Ministerstva zemědělství ČR
                   Zástupce Ministerstva zemědělství ČR

9:20 – 9:50 Programy PK ČR k propagaci správné výživy
                   Mgr. Eliška Králová (Potravinářská komora ČR)

9:50 – 10:20 Úvod do problematiky – mikroživiny a probiotické mikroorganismy
                     MUDr. Petr Tláskal, CSc. (Společnost pro výživu, FN Motol)

10:20 – 10:30 Přestávka

10:30 – 11:00 Nové poznatky o úloze mikrobioty ve zdravi
                       Prof. MUDr. Helena Tlaskalova-Hogenova, DrSc. (Mikrobiologický ústav ČSAV)

11:00 – 11:30 Střevni dysmikrobie, klostridiova infekce a přenos fekalni mikrobioty
                        Prof. MUDr. Jiří Beneš CSc. (Klinika infekčních nemocí 3. LF UK)

11:30 – 12:00 Probiotika a prebiotika
                       RNDr. Jiří Hrdý Ph.D. (Ústav imunologie a mikrobiologie, 1.LF UK)

12:00 – 12:30 Ovlivněni imunity mikroby a potravinami
                        MUDr. Miloslav Kverka PhD. (Mikrobiologický ústav ČSAV Praha)

12:30 – 13:30 Přestávka na oběd

13:30 – 13:55 Zdroje, využitelnost a ztráty mikroživin
                       Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT, Společnost pro výživu)

13:55 – 14:20 Deficity mikroživin v naší populaci
                       MUDr. Petr Tláskal, CSc. (Společnost pro výživu, FN Motol)

14:20 – 14:45 Obohacování potravin se zaměřením na skupiny se zvláštními výživovými
                       potřebami

                       Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT, Společnost pro výživu)

14:45 – 15:10 Přestávka

15:10 – 15:50 Fortifikace potravin vitamíny, minerálními látkami a některými dalšími látkami –                       současný stav legislativy 
                      
 Ing. Michaela Kubíková (SZÚ)

15:50 – 16:15 Možnosti použití prebiotik při výrobě potravin
                       Doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D. (VŠCHT, SPV)

16:15 – 16:40 Probiotika a bakterie mléčného kvašení v technologii potravin
                       Ing. Šárka Horáčková, CSc. (VŠCHT, PK ČR Skupina pro mléko)

16:40 – 16:50 Závěr, diskuse

 

Zdroj: Společnost pro výživu