Bezpečnost potravin

Program Tematické konference 2024 „Nápoje a látky v nich obsažené“

Vydáno: 29. 1. 2024
Autor: Společnost pro výživu

Společnost pro výživu ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze pořádá dne 19. března 2024 Tematickou konferenci „Potraviny, zdraví a výživa 2024“ na téma „Nápoje a látky v nich obsažené“.

Místo konání: Praha, Konferenční sál SVS ČR, Slezská 100/7, Praha 2
Moderátoři: MUDr. Petr Tláskal, CSc., Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.
Konferenci organizačně zajišťuje výživaservis s.r.o.

PROGRAM KONFERENCE:

8:15 – 9:00 Registrace účastníků
9:00 – 9:10 Zahájení konference
MUDr. Petr Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu (SPV)

9:10 – 9:35
1. Úvod – nápoje, inovace a reformulace
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D., SPV, VŠCHT Praha
Diskuse

9:35 – 10:00
2. Kvalita pitné vody v ČR a její případná rizika
MUDr. František Kožíšek, CSc., SZÚ
Diskuse

10:00 – 10:25
3. Makroprvky a mikroelementy v minerálních vodách – biologické účinky a význam pro lidské zdraví
Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., LF UK Hradec Králové
Diskuse

10:25 – 10:40 Prezentace vystavovatelů
10:40 – 11:00 Přestávka

11:00 – 11:25
4. Pivo jako potravina
Prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc., VŠCHT Praha
Diskuse

11:25 – 11:50
5. Víno a antioxidanty
Doc. Ing. Irena Kolouchová, Ph.D., VŠCHT Praha
Diskuse

11:50 – 12:15
6. Metabolické účinky konzumace alkoholických nápojů na lidský organismus
MUDr. Matěj Kohutiar Ph.D., 2.LF UK
Diskuse

12:15 – 12:40
7. Konzumace nápojů se závislostním potenciálem v české populaci: Alkohol, energetické nápoje a novinky na trhu
Mgr. Pavla Chomynová, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Úřad vlády České republiky
Diskuse

12:40 – 13:30 Přestávka na oběd

13:30 – 13:55
8. Jak se vyznat v nealkoholických nápojích
Doc. Ing Rudolf Ševčík, Ph.D., VŠCHT Praha
Diskuse

13:55 – 14:20
9. Mezi nápoji má své významné místo káva a čaj
Doc. Ing. Dr. Zdena Panovská, VŠCHT Praha
Diskuse

14:25 – 14:50
10. Čaje v léčebných indikacích
PharmDr. Miloš Potužák, Lékárna Bakov nad Jizerou
Diskuse

14:50 – 15:10 Přestávka

15:10 – 15:35
11. Nutriční hodnota mléka a rostlinných nápojů
Doc. Ing. Šárka Horáčková CSc., VŠCHT Praha
Diskuse

15:35 – 16:00
12. Nápoje a příjem tekutin v dětském věku
MUDr. Petr Tláskal CSc., SPV, FN Motol
Diskuse

16:00 – 16:25
13. Konzumace nápojů v účinku na střevní mikrobiotu
MUDr. Alena Kokešová Ph.D., FN Motol
Diskuse

16:25 – 16:50
14. Konzumace slazených nápojů a kardiometabolické zdraví. Výsledky studie Brno Kardiovize 2030
Mgr. Kunzová, Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA a LF MU
Diskuse
Závěr konference

ORGANIZAČNÍ POKYNY

  • Závaznou přihlášku proveďte do 12. března 2024.
  • Cena zahrnuje odborné přednášky a občerstvení po celou dobu konference.

On-line přihláška

Zdroj: Společnost pro výživu