Bezpečnost potravin

Tak z Nizozemí i do ČR? Problémy s masem nekončí?

Vydáno: 16. 4. 2013
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 16. 3. 2013.

Na základě informací z Nizozemí, že do řady zemí EU směřovalo od roku 2011 až 50 000 tun zásilek masa, ve kterých mohlo být nedeklarované koňské maso, se pátrá v celé EU. A nyní se ukazuje, že podle informací z RASFF měly jít zatím dvě zásilky i do ČR. Proto je nyní prošetřují ve Středočeském kraji, v Praze a v Moravskoslezském kraji.

Nizozemské veterinární dozorové orgány konstatovaly nemožnost dosledovat původ 50 000 tun masa a uvádějí, že koňské maso bylo mícháno s hovězím, bez odpovídajícího označení na etiketě. Nizozemí dohledává všechny neznámé zásilky od 1. 1. 2011 do 15. 2. 2013. Podezřelé zásilky byly z Nizozemí distribuovány do 15 zemí EU (přímo z NL do ČR nikoli). Název distributorů v Nizozemí: Willy Selten B.V / Wiljo Import en Export B.V.

Prozatím členské státy zjistily 2 distribuce do ČR, a to z Německa a Irska.

Německo uvádí, že dne 12. 4. 2012 bylo do firmy Dandeli Havelland, Do Čertous 3, Hakla 13714, 193 00, Praha 9 doručeno z firmy Rari, Hovestrasse 72, 20539 Hamburg, jde o maso neznámého původu, šarže číslo 33526.

Irsko uvádí, že bylo maso neznámého původu doručeno i do firmy Bidvest Czech Republic s.r.o., V růžovém údolí 553, 278 01 Kralupy nad Vltavou z irské firmy: Dawn Meats Trading. A to v období od 19. 10. 2012 do 21. 1. 2013. Šlo o hovězí maso (Irsko) a hovězí masné produkty (Německo), výrobce neznámý.

Státní veterinární správa uložila Krajské veterinární správě pro Středočeský kraj, Moravskoslezský kraj a Městské veterinární správě v Praze okamžitě provést šetření, tj. zaměřit se sledovatelnost šarží uvedených výrobků, pozastavit je ve skladech a přijmout odpovídající opatření.

Z uvedeného je zřejmé, že systém vzájemného informování mezi členskými zeměmi EU funguje a Státní veterinární správa okamžitě na informace a varování reaguje.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj:  SVS ČR