Bezpečnost potravin

TAIEX – kancelář EU pro technickou asistenci a výměnu informací

Vydáno: 5. 9. 2003
Autor:

Agentura s konzultačním statutem zřízená Evropskou komisí v r. 1996 v návaznosti na vydání „Bílé knihy pro přípravu kandidátských zemí.

TAIEX je agenturou zřízenou Evropskou komisí v r. 1996 v návaznosti na vydání „Bílé knihy pro přípravu kandidátských zemí“ v r. 1995 a činnost je podporována multinárodním programem PHARE. Cílem této kanceláře je poskytování technické pomoci v otázce přibližování legislativy asociovaných zemí k EU, tzn. při převádění předpisů EU a jejich začleňování do národních legislativ a při vymáhání jejich plnění. Je součástí „Directorate – General“ pro rozšiřování Evropské unie, poskytuje své služby vládním i nevládním veřejným organizacím, úředníkům parlamentu a legislativních výborů, profesním organizacím zastupující své členy, odborovým svazům a svazům zaměstnavatelů, státním úředníkům v regionech, soudcům a právníkům, překladatelům legislativních dokumentů. Neposkytuje informace soukromým osobám a privátním firmám.
Rozsah činnosti agentury TAIEX zahrnuje všechny aspekty legislativy EU včetně Acquis communitaire, který obsahuje přes 80 000 stran textu rozdělených do 31 kapitol. TAIEX organizuje mise expertů do jednotlivých zemí, semináře, workshopy, studijní pobyty a zpracovává hodnotící a analytické zprávy.
Na stránkách této agentury lze najít program plánovaných akcí konaných v Bruselu i v jednotlivých kandidátských zemích,kontaktní adresy v jednotlivých zemích, měsíční aktualizace o stavu vyjednávání a mnoho dalšího.
European Commission
Directorate-General Enlargement Technical Assistance Information Exchange Office
BE – 1049 Bruxelles/Brussels
Telephone: +32-2-296 73 07
+32-2-296 73 08 Fax: +32-2-296 68 40
další informace
Pramen