Bezpečnost potravin

SZÚ – Opakované varování pro spotřebitele

Vydáno: 5. 3. 2018
Autor: SZÚ

Varování před nekalou obchodní praktikou - neznámý subjekt jménem SZÚ telefonicky nabízí náhodně vytipovaným spotřebitelům své produkty – např. kloubní preparáty se slevou.

Vzhledem k opakovaným případům Státní zdravotní ústav důrazně varuje spotřebitele před nekalou obchodní praktikou spočívající v tom, že neznámý subjekt jménem Státního zdravotního ústavu telefonicky nabízí náhodně vytipovaným spotřebitelům své produkty – např. kloubní preparáty se slevou za zodpovězení několika dotazníkových otázek v rámci jakéhosi průzkumu. Z těchto spotřebitelů mají být někteří vylosováni a jejich výhrou má být zájezd do lázní Piešťany.

Státní zdravotní ústav vydává toto prohlášení ředitelky MUDr. Heleny Kazmarové:

V současné době Státní zdravotní ústav neprovádí žádný průzkum podobného charakteru a  už vůbec nepřislíbil žádné skupině respondentů slevy na jakékoliv výrobky nebo dokonce lázeňské pobyty.  Doporučujeme proto všem spotřebitelům, aby si vždy před koupí nabízeného zboží jménem našeho ústavu, předem ověřili na internetových stránkách http://www.szu.cz/, zda takový průzkum skutečně probíhá pod záštitou zdejšího ústavu.

Státní zdravotní ústav neprodává spotřebitelům žádné doplňky stravy, jeho posláním je naopak ochrana zdraví veřejnosti. V tomto případě bylo zneužito dobré jméno Státního zdravotního ústavu.

Zdroj: SZÚ