Bezpečnost potravin

SZÚ – Excelentní výzkum

Vydáno: 20. 2. 2018
Autor: SZÚ

Státní zdravotní ústav získal výzkumný projekt s nejvyšším počtem bodů z Evropských strukturálních a investičních fondů.


      Foto: Shutterstock

Název projektu:
Mezinárodní konkurenceschopnost SZÚ ve výzkumu, vývoji a vzdělávání v alternativních toxikologických metodách.

Hlavní koordinátor projektu: Ing. Jitka Sosnovcová
Vedoucí odborného týmu: MUDr. Dagmar Jírová, CSc.

Cílem projektu je zvýšení výzkumného potenciálu a mezinárodní excelence výzkumného centra ve vývoji a validaci alternativních toxikologických postupů in vitro s využitím buněčných a orgánových kultur odvozených od tkání lidského původu namísto pokusů na zvířatech. Základní výzkum je zaměřen na nové biotechnologie a poznatky v toxikologii, identifikaci relevantní dráhy škodlivého účinku (Adverse Outcome Pathway, AOP) a objasnění mechanismů toxicity u vybraných skupin chemických látek, léčivých látek, biocidů, nanomateriálů a dalších složek výrobků určených spotřebitelům včetně zranitelných skupin populace (např. děti, senioři). Projekt navazuje na předchozí výzkum v oblasti lokální toxicity a rozvíjí výzkum v oblasti systémové toxicity jako je sensibilizace, endokrinní disruptivita, embryotoxicita, neurotoxicita či genotoxicita při systémové expozici toxické noxe.

Záměrem projektu je také rozšíření výzkumného týmu o nové tuzemské a zahraniční výzkumné pracovníky, posílení mezinárodní dimenze výzkumu a vědecké spolupráce s cílem šíření znalostí v rámci sítě referenčních laboratoří EU pro alternativní metody (EU-NETVAL), jehož je centrum členem. Předpokladem výzkumu je dobudování a modernizace infrastruktury, rozšíření vybavenosti odpovídajícími přístroji a upgrade vybraných přístrojů novější nebo lepší verzí a novým softwarem.  Z celkové výše podpory 137 milionů korun budou pořízeny přístroje za téměř 47 milionů, např. transmisní elektronový mikroskop a ultramikrotom s kryopříslušenstvím, inverzní a fluorescenční mikroskopy, průtokový cytometr,  PCR cycler, termostaty a laminární boxy, ICP-MS a HPLC-MS.

Výsledkem vědecké činnosti bude vývoj a ověření nových technologií v rámci základního výzkumu. Výsledky vědecké práce budou veřejně šířeny formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Cílovou skupinou jsou primárně a v souladu s výzvou pracovníci výzkumných organizací a studenti doktorských studijních programů vysokých škol. Projekt vychází z Národní RIS 3 strategie a váže se na znalostní domény nanotechnologie a průmyslové biotechnologie v biomedicinských oborech, jako je medicinální chemie, toxikologie a zdravotnické prostředky.

Zdroj: SZÚ