Bezpečnost potravin

SZPI zveřejňuje výroční zprávu za rok 2014

Vydáno: 20. 4. 2015
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 20. 4. 2015.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila v roce 2014 celkem 35 361 kontrol. Z tohoto počtu proběhlo 25 394 kontrol v maloobchodní síti, 9 011 ve výrobě potravin a celkem 4 935 kontrol ve velkoskladech, celních skladech, prvovýrobě a ostatních provozech.
V loňském roce SZPI zjistila celkem 4 276 nevyhovujících šarží potravin a ostatních výrobků. Z tohoto počtu inspekce zjistila 3 974 nevyhovujících šarží v maloobchodní síti, 183 šarží ve výrobě, 89 šarží ve velkoobchodě a 30 šarží v ostatních provozech.
Závadnou šarži SZPI zjistila v průměru při 1 z cca 6 kontrol v maloobchodní síti, ve výrobě při 1 z cca 50 kontrol. Nevyhovující potraviny tedy SZPI zjišťuje v maloobchodní síti 8x častěji, než u výrobců.
Mezi potravinářskými komoditami zjistila SZPI nejvyšší podíl závadných šarží u čokolád a cukrovinek, kde požadavkům legislativy nevyhovělo 68% odebraných vzorků, dále následuje segment medů s 67%, přídatných a aromatických látek s 62 % a dehydratovaných výrobků s 54%. Naopak nejméně závadných šarží inspekce zjistila u obilnin, kde nevyhověla pouze 2% kontrolovaných potravin a u výrobků z brambor se 7%.
Z hlediska země původu potravin, dosáhly srovnatelného podílu nevyhovujících šarží potraviny z České Republiky (19,4%) a ze zemí EU (19,1%). Největší podíl nevyhovujících šarží nevyhovujících potravin měla stejně jako v loni produkce dovezená ze třetích zemí (39,9%).
SZPI zároveň uložila 13 895 opatření typu zákaz v celkové výši 16 914 975 Kč. Z tohoto počtu bylo 13 768 zákazů uloženo v prodejnách v celkové výši 16 515 676 Kč a 27 zákazů u výrobců v celkové výši 399 299 Kč.
Výše pravomocně uložených pokut ve správních řízeních činila v roce 2014 celkově 99 429 300 Kč.
Zjištěná pochybení inspekce v minulém roce zveřejnila prostřednictvím 78 tiskových zpráv. V roce 2014 spustila SZPI v rámci podpory informování spotřebitelů profily na sociálních sítích Facebook a Twitter.
Výroční zpráva SZPI pro rok 2014 je k dispozici ke stažení na webu SZPI.

Zdroj: SZPI