Bezpečnost potravin

SZPI zveřejňuje výroční zprávu a spouští facebook Potraviny na pranýři

Vydáno: 26. 2. 2014
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 26. 2. 2014.

Stání zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila v roce 2013 celkem 35 686 plnohodnotných kontrol, což je o 550 více, než v předchozím roce. Z tohoto počtu inspekce realizovala 25 961 kontrol v maloobchodní síti, 8 967 kontrol ve výrobě potravin a 4 196 kontrol ve velkoskladech, celních skladech, prvovýrobě a ostatních provozech.
V loňském roce SZPI zjistila celkem 4 086 nevyhovujících šarží potravin, což představuje 23% všech kontrolovaných šarží. Z tohoto počtu inspekce zjistila 3 745 nevyhovujících šarží v maloobchodní síti, 242 šarží ve výrobě a 99 šarží v ostatních provozech. Závadnou šarži SZPI zjistila v průměru při 1 ze 7 kontrol v maloobchodní síti, ve výrobě při 1 z 37 kontrol. Nevyhovující potraviny tedy SZPI zjišťuje v maloobchodní síti cca 5x častěji, než u výrobců.
Mezi potravinářskými komoditami zjistila SZPI nejvyšší podíl závadných šarží u čokolád a cukrovinek, kde požadavkům legislativy nevyhovělo 75% odebraných vzorků, následuje segment medů a dehydratovaných výrobků s 53% nevyhovujících šarží a u čerstvého ovoce, kde inspekce konstatovala nevyhovující parametry u 44% hodnocených šarží. Naopak nejméně závadných šarží inspekce zjistila u obilnin a tabákových výrobků, 1%, respektive 5%.
Z hlediska původu potravin jsou nejméně problémové tuzemské výrobky, kde inspekce zjistila pochybení u 17% kontrolovaných šarží, obdobně jako v předchozím roce. U potravin ze zemí EU inspekce vyhodnotila jako nevyhovující 28% kontrolovaných šarží, v případě potravin ze zemí mimo EU nevyhovělo požadavkům legislativy 38% šarží.
Celková výše pravomocně uložených pokut ve správních řízeních meziročně vzrostla o 29 milionů Kč a v roce 2013 tak činila 64 121 500 Kč. SZPI zároveň uložila 15 513 opatření typu zákaz.
Zjištěná pochybení inspekce v minulém roce zveřejnila prostřednictvím 60 tiskových zpráv, webových stránek SZPI, portálu Potraviny na pranýři a jeho aplikace pro mobilní telefony. SZPI aktuálně spouští oficiální facebookový profil Potraviny na pranýři s cílem zpřístupnit informace o závadných potravinách – a zároveň doporučení a rady v oblasti potravin – co nejširšímu okruhu spotřebitelů, včetně málo informované skupiny 18 – 24 let.
Výroční zpráva je k dispozici na webových stránkách SZPI.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj:  SZPI