Bezpečnost potravin

SZPI zveřejňuje další šarže medu s antibiotiky

Vydáno: 1. 12. 2015
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 1. 12. 2015.

V návaznosti na zveřejnění přehledu dvaceti jedné šarže medu od spol. Včelpo, u kterých výsledky laboratorních rozborů potvrdily výskyt antibiotik, Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zveřejňuje výsledky dalších čtyř šarží od předmětného výrobce. U všech uvedených produktů, které SZPI odebrala v tržní síti, konfirmační analýza potvrdila přítomnost reziduí antibiotik streptomycinu a sulfonamidů (sulfadimidin, sulfathiazol). Jedná se o farmakologicky účinné látky, jejichž použití pro léčení včel je v EU zakázáno a rezidua těchto látek se v medu nesmí vyskytovat.
Informace o zjištění nevyhovujících šaržích medů SZPI již předala dozorovému orgánu s kompetencí ke kontrole výroby medu – Státní veterinární správě.
SZPI aktuálně v tržní síti odebrala šestnáct vzorků medu od zahraničních výrobců. Výsledky analýz jsou dosud známé u pěti z těchto vzorků a ve všech sledovaných parametrech byly vyhovující.
Přehled nevyhovujících vzorků medu od spol. Včelpo, jejichž rozbor byl dokončen po vydání TZ SZPI dne 26. 11. 2015:
Název výrobku
Hmotnost balení v g
Šarže
Deklarovaná země původu
Výsledek laboratorního rozboru
Med květový Včelpo
900
19.8.2018
Směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES
streptomycin, sulfathiazol
Dědečkův med Med květový
900
20.8.2018
ČR
streptomycin, sulfadimidin, sulfathiazol
Dědečkův med Med květový lesní
450
27.4.2018
ČR
sulfadimidin, sulfathiazol
Dědečkův med Med květový lesní
900
22.7.2018
ČR
streptomycin, sulfadimidin
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 
 
Zdroj: SZPI