Bezpečnost potravin

SZPI: Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v roce 2017

Vydáno: 18. 4. 2018
Autor: SZPI

Zpráva o výsledcích monitoringu cizorodých látek v potravinách

Na realizaci monitoringu cizorodých látek se podílí 7 regionálních inspektorátů SZPI (Praha, Tábor, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Olomouc), které provádějí odběr vzorků, které jsou následně odesílány k laboratorním analýzám. Laboratorní vyšetření jsou prováděny v laboratořích SZPI v Praze a Brně. Pro účely analýz vzorků v rámci monitoringu cizorodých látek jsou využívány rovněž externí laboratoře – např. laboratoř Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, laboratoř Státního veterinárního ústavu v Praze a Olomouci, laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a Ústí nad Labem, Eurofins Bel/Novamann s.r.o., Intertek Food Services GmbH. 

Obsah:

1. Úvod
2. Přehled zjištěných výsledků v roce 2017

2.1.      Dětská výživa
2.2.      Ovoce, zelenina, houby, skořápkové plody
2.3.      Brambory a výrobky z brambor
2.4.      Obilniny a výrobky z obilnin
2.5.      Pekařské výrobky
2.6.      Nápoje
2.7.      Masné a rybí výrobky
2.8.      Koření, káva, čaj
2.9.      Lihoviny
2.10.    Víno
2.11.    Oleje, olejnatá semena
2.12.    Ochucovadla
2.13.    Doplňky stravy
2.14.    Biopotraviny

3. Závěr
4. Přílohy

 

 

Zdroj: SZPI

Foto: Shutterstock