Bezpečnost potravin

SZPI zkontrolovala téměř 5 tisíc potravin na přítomnost cizorodých látek

Vydáno: 7. 4. 2014
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 7. 4. 2014.

V rámci kontroly bezpečnosti potravin Stání zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v roce 2013 mj. zkontrolovala 4 807 šarží potravin z hlediska přítomnosti cizorodých látek – pesticidů, mykotoxinů, chemických prvků, konzervantů a barviv. Celkem u 273 šarží potravin analýza potvrdila nadlimitní přítomnost cizorodých látek. Odběr vzorků SZPI uskutečnila ve všech článcích distribučního řetězce, tj. ve fázi výroby, dovozu, distribuce a maloobchodního prodeje. Laboratorní analýzy byly provedeny v akreditovaných laboratořích SZPI v Praze a Brně a v externích laboratořích.
V rámci kontroly reziduí pesticidů SZPI odebrala ke kontrole 1 089 vzorků, nadlimitní hodnoty laboratorní analýza prokázala u 12 vzorků. Jednalo se o následující komodity: zelený čaj, paprika, koriandr, hlíva ústřičná, žampiony a doplňky stravy – grapefruitový extrakt a grepový sirup s betaglukanem.
Celkem 600 šarží potravin SZPI prověřila na přítomnost mykotoxinů a nevyhovující hodnoty z hlediska požadavků legislativy rozbor prokázal u 6 šarží potravin – u rýže, pistácií a sušených fíků rozbor potvrdil nadlimitní přítomnost aflatoxinů a v rozinkách a mleté paprice analýza zjistila nevyhovující hodnoty ochratoxinu A.
V rámci monitoringu chemických látek v potravinách inspekce kontrolovala hodnoty přítomnosti minerálních látek, zejména sodík, draslík, hořčík, selen, vápník a zinek a rovněž kontaminující prvky, zejména arzen, cín, olovo, kadmium, měď, rtuť a jiné. SZPI celkem odebrala ke kontrole 612 šarží potravin, u 3 vzorků byly zjištěny nevyhovující hodnoty. Jednalo se o překročení nejvyšší povolené hodnoty přítomnosti olova v doplňcích stravy a přítomnosti mědi ve víně.
Inspekce odebrala 398 vzorků k analýze přítomnosti barviv, rozbor prokázal nevyhovující hodnoty u 42 šarží potravin. Ve 22 případech se jednalo o výrobky, u kterých legislativa přibarvování jednoznačně zakazuje, například víno, hroznový mošt, med, koření a výtažky z bylin. V ostatních případech nebyla přítomnost barviv vyznačena na obale, což je porušení povinnosti v oblasti označování potravin.
Přítomnost konzervantů SZPI prověřovala u 1056 vzorků potravin, přičemž nevyhovující hodnoty analýza prokázala u 51 vzorků – ve 43 případech se jednalo o překročení maximálního povoleného limitu pro přítomnost konzervační látky, v 8 případech absentoval údaj o přítomnosti látky na obale.
Kontrola přítomnosti cizorodých látek v potravinách je jednou z kontrolních priorit SZPI a i v letošním roce se inspekce této oblasti intenzívně věnuje.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj:  SZPI