Bezpečnost potravin

SZPI zjišťuje falšované pokrmy ve stravovacích zařízeních

Vydáno: 2. 7. 2015
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 2. 7. 2015.

Při kontrolách v podnicích společného stravování se Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zaměřuje kromě hygieny provozu a dalších oblastí i na falšování pokrmů, které provozovatelé nabízí spotřebitelům. To inspekci umožňuje rozšíření kompetencí platné od roku 2015. Příslušná legislativa garantuje návštěvníkům stravovacích zařízení stejnou míru ochrany před používáním zavádějících názvů pokrmů jako je tomu u prodeje potravin v maloobchodní síti.
V rámci kontroly označování inspektor SZPI zjistil nevyhovující pokrm pod názvem „smažený sýr“, který nabízel podnik Maroko – uzenářství, řeznictví, bufet, na adrese Kněžská 370/16, České Budějovice. Laboratorní analýza SZPI u odebraného vzorku pokrmu potvrdila, že profil triacylglycerolů neodpovídá mléčnému tuku, tedy že převážná část mléčného tuku byla nahrazena tuky rostlinnými. Legislativa jasně stanovuje, že mléčné výrobky – např. sýr – nesmí obsahovat rostlinné tuky, respektive potraviny obsahující rostlinné tuky nesmí být označeny jako „sýr“. Provozovatel přitom pokrm na informačních tabulích vně i uvnitř provozovny nabízel pod označením „smažený sýr“ a tím se dopustil klamání spotřebitele. Inspektor SZPI uložil prodejci pokrm přeznačit. Inspekce s provozovatelem zahájí správní řízení o uložení sankce.
V kontrolách dodržování zákonných požadavků v označování pokrmů bude SZPI intenzívně pokračovat a o zjištěných pochybeních informovat spotřebitele.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj: SZPI