Bezpečnost potravin

SZPI zjistila kuřecí párky z dovozu falšované nižším obsahem masa

Vydáno: 3. 5. 2019
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 3. 5. 2019

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila v tuzemské tržní síti další šarži masného výrobku z dovozu, u kterého laboratorní analýza prokázala falšování, resp. nižší obsah masa oproti informaci na obalu.

Inspekce odebrala vzorek nevyhovující šarže v provozovně společnosti Tesco Stores ČR a.s., Příborská 2270, Frýdek-Místek 738 01. Jedná se o potravinu Morliny Berlinky z kuřecího masa, kuřecí párky homogenizované, uzené, v balení 250 g, s označením data použitelnosti do 21.04.2019, šarže: L: 3150294620, výrobce: Animex Foods Sp. z o.o. sp.k., Morliny 15, 14-100 Ostróda, Oddział w Morlinach, země původu: Polsko.

Výrobce na obalu deklaroval obsah masa 84%, laboratorní rozbor SZPI ale prokázal přítomnost masa pouze v množství 74,1%. Informace na obalu tak uváděla spotřebitele v omyl ohledně skutečného složení potraviny, a tím došlo k porušení Evropského nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům ve smyslu klamání spotřebitele.

S kontrolovanou osobou Potravinářská inspekce zahájí správní řízení o uložení sankce.

SZPI v letošním roce zaznamenala zvýšený počet záchytů falšovaných masných výrobků z dovozu. Přehled těchto zjištění je k dispozici na webu SZPI v sekci Tiskové zprávy.

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633       
Zdroj: SZPI