Bezpečnost potravin

SZPI zjistila falšování odrůd u dovozových brambor – AKTUALIZOVÁNO

Vydáno: 15. 4. 2016
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 15. 4. 2016.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zakázala uvádět do oběhu přes 26 tun brambor z Německa, u kterých laboratorní analýza potvrdila falšování deklarované odrůdy.

Inspektoři SZPI odebrali kontrolní vzorek brambor v provozovně společnosti Penny Market s.r.o., který byl označen „Brambory konzumní pozdní, odrůda Gala“. Výsledek rozboru ukázal, že veškeré odebrané hlízy ve vzorku neodpovídají deklarované odrůdě a SZPI zakázala celou šarži uvádět do oběhu. Dodavatelem nevyhovující šarže je společnost Blanická bramborářská s.r.o. a výrobcem je spoelčnost Heidesand RWG eG, 27383 Scheessel, Německo.

Při kontrole dovozu inspektoři odebrali vzorek brambor v balícím provozu společnosti AGRICO Bohemia s.r.o. Zde analýza potvrdila, že deklarované odrůdě „Brambory konzumní pozdní, odrůda Jelly“ odpovídaly pouze dvě třetiny hodnoceného objemu a inspekce uložila zákaz uvádět předmětnou šarži brambor do oběhu. Dodavatelem je společnost KCB Kartoffel-Centrum-Bayern GmBH, Am Oberfeld 3, BRD-94333 Geiselhoring, Německo.

S dovozci inspekce zahájí správní řízení o uložení pokuty.

V rámci kontrolní akce zaměřené na přítomnost reziduí pesticidů dále SZPI hodnotila celkem 20 vzorků brambor původem z České republiky, Německa, Nizozemska a Francie. Všechny vzorky vyhověly zákonem stanoveným limitům, přičemž vzorky původem z ČR v průměru vykazovaly nižší koncentrace reziduí pesticidů, než vzorky z dovozu. U většiny tuzemských vzorků nebyly vůbec rezidua pesticidů naměřeny.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 
Zdroj: SZPI