Bezpečnost potravin

SZPI zjistila dovozový květák s koktejlem pesticidů

Vydáno: 5. 12. 2018
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 5. 12. 2018

V rámci cílených kontrol cizorodých látek v sortimentu čerstvého ovoce a zeleniny zjistila kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) nevyhovující šarži čerstvého květáku ve velkoskladu společnosti BOVYS, s.r.o., Dědová 40, 53901 Dědová (provozovna Štoky 516).

Jednalo se o čerstvý květák od dodavatele Vegamix, Rudno Gorne 43, Wawrzeńczyce, země původu: Polsko, u kterého laboratorní rozbor SZPI potvrdil nadlimitní přítomnost tří druhů pesticidů:
(1.) flonicamid – zjištěná koncentrace 0,15 miligramů na kilogram (mg/kg), limit 0,03 mg/kg;
(2.) methomyl  – zjištěná koncentrace 0,029 mg/kg, limit 0,01 mg/kg;
(3.) tebuconazole  – zjištěná koncentrace 0,34 mg/kd, limit 0,05 mg/kg.

Ze zjištěných skutečností vyplývá, že provozovatel porušil Nařízení (ES) č. 396/2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech a SZPI zahájí správní řízení o uložení pokuty.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
 
Zdroj: SZPI