Bezpečnost potravin

SZPI zjistila další falšované masné a mléčné výrobky ze zahraničí

Vydáno: 1. 7. 2016
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 30. 6. 2016.

Státní zemědělská potravinářská inspekce (SZPI) nadále při kontrolách v tržní síti zjišťuje masné a mléčné výrobky od zahraničních výrobců, které závažným způsobem porušují právní předpisy. Laboratorní rozbory opakovaně zjišťují parametry svědčící o falšování potraviny i při zohlednění nejistoty měření. Typicky chybí cenná složka výrobku, např. podíl masa je nižší, než výrobce uvádí na obalu, nebo je nižší podíl mléčné sušiny u mléčných výrobků – zejména sýrů, čímž se zásadně mění jeho vlastnosti. SZPI aktuálně zjistila následující výrobky:

Dulano drůběží párky, s označením data minimální trvanlivosti do 15. 1. 2018, šarže 15. 01. 2018, výrobce Böklunder, Gewerbestrasse 1, D-24860 Böklund, Německo. Výrobce na obalu uvedl obsah masa v hodnotě 70%, laboratorní analýza však stanovila přítomnost 60,3% masa. Výrobek se nacházel v distribuci společnosti Lidl Česká republika v.o.s.

Bresse Bleu, v balení 150g s datem použitelnosti 24. 04. 16, šarže 24 04 16 041, dovozce IMCO, s.r.o., Praha, země původu Francie. Výsledky z laboratoře u sýru prokázaly obsah sušiny v hodnotě 47,80% oproti deklaraci na obalu, která uváděla 53%. Rozbor tak prokázal klamání spotřebitele nepravdivým tvrzením na etiketě. Sýr byl v prodeji v obchodním řetězci společnosti Globus ČR, k.s.

Pick Mives „selská“ klobása pálivá, s označením data minimální trvanlivosti do 03. 07. 2016., šarže L6095, výrobce: Pick Szeged Zrt.,H-6725 Szeged, Szabadkai út.18, Maďarsko. Laboratorní analýzou byl prokázán obsah masa 114,1% oproti deklarovaným 129%. Potravina byla uváděna na trh v distribuci společnosti Kaufland Česká republika v.o.s.

Kuřecí šunka, s datem použitelnosti 23 06 2016, šarže 56806145, výrobce: Drobimex Sp.z o.o., ul. Kniewska 6, 70-825 Szczecin, Polsko. Výrobce se dopustil klamání spotřebitele prostřednictvím informace na obalu, kde uváděl 89% obsahu masa, avšak laboratorní analýza stanovila pouhých 79,2%. Potravina byla odebrána v obchodním řetězci společnosti Lidl Česká republika v.o.s.

BILLA EASY! MEAT BALLS FRIED – Masové kuličky smažené, označené datem použitelnosti 11. 06. 16., šarže L:16138332, výrobce: Blasko-Convenience-Fertiggerichte GmbH, Leobnerstrasse 78, A-8600 Bruck/Mur, Rakousko. U výrobku byl laboratorním rozborem prokázán nižší obsah masa, než uváděla etiketa a spotřebitel tak byl klamán informací na obalu. Analýza zjistila 72,5% masa oproti uvedeným 87 %, což lze označit za případ výrazného falšování u nejhodnotnější složky potraviny. Předmětná šarže byla odebrána v provozovně společnosti BILLA, spol. s r. o.

S kontrolovanými osobami SZPI zahájí správní řízení o uložení pokuty. Vzhledem k dosavadním výsledkům bude SZPI v kontrolách tohoto problematického segmentu v nezmenšené intenzitě pokračovat.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 
Zdroj: SZPI