Bezpečnost potravin

SZPI zjednodušuje a zrychluje nahlašování dovozu potravin

Vydáno: 13. 10. 2014
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 10. 10. 2014.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) dnes zpřístupnila online formulář, prostřednictvím kterého mohou podnikatelé splnit nahlašovací povinnost o dovozu vybraných druhů potravin do ČR. SZPI tímto krokem výrazně zjednodušuje a urychluje administrativu spojenou s plněním nařízení vlády 211/2014 Sb. z 2. 10. 2014, které ukládá provozovatelům potravinářských podniků ohlašovat dovoz některých druhů čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor s předstihem 48 hodin na místně příslušný inspektorát SZPI.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj:  SZPI